Mercuri Urval-prosessen

At våre prosesser lykkes avhenger av ditt aktive bidrag. Det er også svært viktig at du gir oss tilbakemelding på om prosessen har vært verdifull for deg.

Våre konsulenters grundige opplæring gjør dem i stand til å oppfylle målene for hvert oppdrag. De er også bevisst dine behov og opptatt av å behandle deg individuelt. Dersom du har spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger til prosessen du har vært gjennom hos oss, ta gjerne kontakt med konsulenten som var ansvarlig for prosessen.

Innholdet i våre coaching- og utviklingsprogrammer baseres på resultater fra vår egen omfattende forskning. Vi trekker også veksler på arbeidet til anerkjente og verdensledende forskere innenfor individuelle, team- og organisasjonsprestasjoner.