Å arbeide i Mercuri Urval

Vårt daglige arbeid speiler vår felles overbevisning - It’s all about people

Vi bygger tillit

  • Mercuri Urval står for åpenhet. Vi har høy integritet og møter alltid omverdenen med ærlig og åpen dialog. Vi gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger for å utvikle oss videre. Vi støtter våre kunder i deres vanskelige beslutninger gjennom ærlig og individuell rådgivning.
  • Mercuri Urval står for rettferdighet. Rettferdighet er selskapets bærebjelke og internt har alle våre kolleger samme muligheter til belønning, læring og utvikling. Alt baseres på den enkeltes bidrag, initiativ og faglige og forretningsmessige utvikling.

Vi skaper suksesshistorier

  • Mercuri Urval står for kvalitet. Vi forplikter oss i alle oppdrag, og det er viktig for oss å ta ansvar og levere det beste hver eneste gang. Gjennom gode leveranser sikrer vi at våre kunder og kandidater stoler på oss – nå og i fremtiden.
  • Mercuri Urval står for frihet. Vår entreprenørånd gir oss frihet til å jobbe på tvers av bransjer og landegrenser. Vår internasjonale rekkevidde gir deg mulighet til å jobbe med den bransjen du liker, på det stedet du ønsker å være. Det motiverer til å nå ekstraordinære resultater.

Vi bygger sterke relasjoner

  • Mercuri Urval er menneskefokusert. “It’s all about people” er grunnlaget for vårt arbeid og vi handler alltid i tråd med dette. Vi tilbringer mye tid sammen med kunder, kandidater og kolleger for å bygge gode relasjoner som gir enda bedre resultater. Vær den du er, og vær nysgjerrig på menneskene rundt deg.
  • Mercuri Urval har lagånd. Vi liker å jobbe sammen med andre, og berikes av hverandres forskjeller. Vi samarbeider på tvers av fagområder. Våre lokale team er sentrale i vårt daglige arbeid. Her deles kunnskap, og her feires suksesser. Vi står også sammen som et team og hjelper hverandre videre når noen møter motgang.

Vi bygger dyp kompetanse

  • Mercuri Urval står for høy ytelse. Alle hos oss er høyt presterende mennesker. Vi utvikler oss som rådgivere hele tiden gjennom å søke ny kunnskap og bygge mer erfaring. Det gjør at vi på en dynamisk måte kan gi råd til kunder og kandidater og bidra til enda bedre forretningsmessige resultater.
  • Mercuri Urval er dynamisk. Ingen dager er like når du jobber med mennesker. Våre arbeidsoppgaver varierer avhengig av våre kunders særskilte behov. Vi setter kunden i sentrum og tilpasser våre tjenester for å bistå på den måten som best passer kunden.

Tenker du som oss, og har du lyst til å bli med på laget? I så fall er du velkommen til å kontakte vår lokale Team Leader eller Partner