Tone B F Berthelsen

Senior Consultant

Tone B F Berthelsen er ansatt ved vårt Stavangerkontor og jobber med rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister i offentlig og privat sektor. Hun har også bidratt i større nedbemannings- og organisasjonsutviklingsprosjekter, i tillegg jobber hun med Business coaching og karriere rådgivning. Hun har også bidratt til utgivelsen av den årlige undersøkelsen: Mercuri Urval Benchmarking Survey - Compensation & Benefits.

Før hun begynte i Mercuri Urval i 1993 har Tone arbeidet to år innen shipping og fire år i hotellnæringen, blant annet ved Oslo Plaza.

Tone er sertifisert ACC Coach, ICF (International Coaching Federation) Hun er sertifisert og har solid kompetanse og erfaring i bruk av Mercuri Urvals testverktøy, er sertifisert innen personlighetstesten OPQ og evnetester, samt i JTI Type index (Optimas)

Tone B. F. Berthelsen har mellomfag i fransk fra Universitet i Oslo, er Markedskandidat fra Norges Markedshøyskole (NMH) med grunnfag i markedsføring og i markedsøkonomi, og har studert personaladministrasjon ved Høgskolen i Stavanger.