Svein Olsen Mellemsæter

Partner & Director

Svein Olsen Mellemsæter har i alt 15 års erfaring som executive search rådgiver for et bredt spekter av oppdragsgivere, i Norge og internasjonalt. Han var i fem år i en kombinert rolle som search konsulent og Country Manager for Mercuri Urval i fire land. Med bakgrunn i egen ledelseserfaring fra internasjonale virksomheter innen energi-, olje/gass-sektoren har han særlig erfaring fra å betjene klienter innenfor disse sektorene. Svein har også omfattende erfaring fra å løse oppdrag for ulike deler av offentlig og frivillig sektor samt for flere oppstartselskaper innen medtech/pharma.

Svein har utdannelse og erfaring fra totalt 10 år som offiser i Forsvaret. Svein har videre innehatt lederstillinger i Royal Dutch Shell, Schlumberger, Statkraft og Aker Solutions. I flere av disse rollene har han hatt globalt mandat og ledet komplekse omstillingsprosesser i flerkulturelle selskapsstrukturer.

Sveins egen ledererfaring fra omstillingsprosesser hos anerkjente industriaktører gjør han unikt godt kvalifisert som rådgiver for oppdragsgivere med behov for omstilling. Luftkrigsskole 1 og 2. Bedriftsøkonomisk Institutt (BI).