Harald Hjertø

Director

Harald Hjertø, basert i Oslo, har vært i Mercuri Urval siden 1994. Han har hatt flere lederstillinger, og er nå ansvarlig for våre styre- og toppledertjenester i Norge. I tillegg er han Sector Lead for finanssektoren. Harald har lang erfaring innen Executive Search og andre rekrutteringstjenester, lederutvikling, coaching, teamutvikling og ledelsesrådgivning. Han har inngående kjennskap til næringer som bank, finansielle tjenester, tjenesteyting, life science, produksjon, handel og service, samt offentlig sektor.

Før starten i Mercuri Urval i 1994 har Harald en variert bakgrunn i ulike lederstillinger innen bank- og finanssektoren. Han har hatt stillinger som administrerende direktør, banksjef og markedssjef og arbeidet mye med strategisk planlegging, forretningsutvikling og markedsføring.

Harald har i flere år samarbeidet med juryen i "Chair of the Year" og "Women's Board Award". På vegne av Mercuri Urval har han bistått juryen med å etablere en longlist av potensielle kandidater, samt evaluert de endelige kandidatene.

Harald er utdannet siviløkonom fra BI, med spesialisering innen finans og markedsføring