Ane Storhaug Grøndahl

Consultant

Ane Storhaug Grøndahl er lokalisert i Bergen. Hun begynte i Mercuri Urval høsten 2019. Ane jobber i hovedsak med rekruttering og utvelgelse av ledere og karriererådgiving. Tidligere har Ane arbeidet ti år med leder- og spesialistutvelgelse hos Garuda Bergen AS, hvor hun også var partner i selskapet. Hun har bred erfaring med lederutvelgelse til næringslivet på Vestlandet, og har erfaring som leverandør til alt fra mindre privateide gründerselskap til internasjonale børsnoterte konsern.

Ane har jobbet to år i NAV som rådgiver for langtidssykemeldte. Det har gitt henne en god innsikt i flere aspekter av HR- og personalfeltet, fordi hun har samarbeidet tett med arbeidsgiver, arbeidstager og fagforeninger for å finne løsninger for tilbakeføring av den sykemeldte til jobb.

Ane er utdannet ved Universitetet i Bergen med en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har bred erfaring fra organisasjonsarbeid gjennom fritidsinteresser. Hun snakker engelsk flytende, og har lang erfaring med å levere rekrutteringstjenester til engelskspråklige oppdragsgivere.