Ottar John Skeide

Senior Consultant

Ottar John Skeide har fokus på leveranser av Executive Search, Rekruttering og Assessment Center Solutions for en utvalgt portefølje av nøkkelkunder og bransjer ut av Mercuri Urval sitt kontor i Stavanger.

Før han begynte i Mercuri Urval i februar 2016, jobbet han i en 5 års periode med rekruttering i rolle som Managing Executive Consultant hos Experis AS i Stavanger. Ottar har over 30 års kombinert arbeidserfaring , hvorav ca 10 år som leder. Han har erfaring fra roller som SVP og CIO / COO innen Bank & Finans samt også som Salgsdirektør / Salgs- og Markedsdirektør innen IT og Management Consulting.

Ottar har gjennomført en lang rekke prosjekter for rekruttering av ledere og spesialister til faste stillinger på tvers av bransjer, herunder også offentlig sektor. Han har også ledet store rekrutteringsprosjekter for kunder innen Olje & Gass med et samlet volum på ca 150 stillinger lokalisert både på land og offshore, og med vekt på tekniske disipliner. Ottar har også utført en mulighetsstudie og Investeringsanalyse av et kombinert vind- og gasskraftverk for en potensiell lokalisering på den norske eller britiske kontinentalsokkelen. Kraftverket hadde en planlagt kapasitet på 600 MW.

Ottar Skeide er utdannet «Executive Master of Management in Energy» fra ESCP Europe, Institute Francaise du Petrol (IFP) og BI-NSM, samt at han har grunnutdanning som Diplomøkonom-BI med spesialisering i form av et masterstudium i Corporate Finance. Norsk morsmål og engelsk flytende