Ole Petter Bratteberg

Partner & Director

Ole Petter Bratteberg er lokalisert i Oslo, men har også ansvar for vårt kontor i Ålesund. Ole Petter sitter i ledergruppen for Mercuri Urval Norge, og er leder for vår enhet innen offentlig sektor. I tillegg jobber han mye innen industri, energi og finans. Han arbeider i dag hovedsakelig med rekruttering og utvelgelse av ledere til både næringsliv og det offentlige, i tillegg til ulike former for organisasjons- og lederutvikling. I tillegg arbeider han med styrerekruttering og styreevaluering.

Ole Petter har 10 års ledererfaring fra offentlig sektor, blant annet som sosialleder/sosialsjef og HMS-sjef i Drammen kommune. Han kom til Mercuri Urval fra stilling som Produktsjef for HMS i DNB-Liv, hvor han var i 6 år. Han hadde der ansvar for rådgivning/coaching, opplæring og prosjektledelse innen arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling overfor selskapets bedriftskunder.

Ole Petter har god kunnskap om relasjonene mellom politisk og administrativ ledelse, og de utfordringer det offentlige Norge står overfor. Han har bred erfaring fra analyser, omstilling/endringsprosesser og organisasjonsutvikling både i privat og offentlig sektor.

Ole Petter er utdannet bedriftsøkonom og sosionom, med videreutdanning innen organisasjonsutvikling, HMS og ledelse.