Soveltuvuusarviointipalvelut

Kokonaisvaltainen näkemys avainhenkilöidesi vahvuuksiin ja kehittymispotentiaaliin

Mercuri Urval on työssä menestymistä ennustavan soveltuvuusarvioinnin edelläkävijä. Olemme rakentaneet menestyksemme tunnistamalla ja arvioimalla yksittäisten henkilöiden, tiimien ja organisaatioiden potentiaalia. Voimme auttaa teitä arvioimaan kehittymispotentiaalia, tunnistamaan kompetensseihin liittyviä kehityskohteita organisaatiossanne ja valitsemaan teille henkilöt, jotka täydentävät organisaatiotanne näiltä osin.

Soveltuvuusarviointi

Mercuri Urvalin soveltuvuusarvio toteutetaan yrityksenne liiketoimintaan, rooliin ja tehtävän vaatimuksiin perustuen. Hyödynnämme kokemustamme psykometrisen profiilin tulkitsemisesta, kykytesteistä, syvähaastatteluista ja urasuunnittelusta.

Mercuri Urval on ennustavan soveltuvuusarvioinnin edelläkävijä”

Rekrytoinnissa, ylennyksissä ja yksilöiden kehittämisessä kannattaa olla varma siitä, että päätös on oikea. Tällöin on syytä katsoa muutakin kuin pelkkää muodollista pätevyyttä. Mercuri Urval on oikea kumppani arvioimaan motivaatiota, tavoitteita ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Arviointikeskukset (Assessment and Development Centres)

Mercuri Urvalin arviointikeskukset rakennetaan yksilöllisesti yritystänne varten. Kehitystyö alkaa analyysistä, ja arvointikeskuksemme tuottaa lisää ymmärrystä organisaatiossanne olevista tai teille tulevista avainhenkilöistä. Prosessit toteutetaan tyypillisesti 1–3 päivässä.

Käytämme pohjana joko yrityksenne omaa tai kehittämäämme kompetenssimallia, jolloin arviointikeskuksemme tuottavat mahdollisimman osuvia, yksityiskohtaisia ja käytännönläheisiä suosituksia teille ja yrityksellenne:

  • Mitä kompetensseja henkilöstöllänne on?
  • Miten ja kuinka nopeasti niitä voidaan kehittää?
  • Millainen urapolku hyödyttää parhaiten yksilöä ja sitä kautta yritystänne?

Mercuri Urvalin Business 360

Mercuri Urvalin Business 360-palauteprosessin avulla saatte kuvan siitä, kuinka henkilöstönne edustajat nähdään vuorovaikutuksessa kollegoihin ja asiakkaisiin. Sen avulla voidaan tunnistaa kehittämisalueita, mitata edistymistä ja kannustaa henkilöstöä toimimaan liiketoimintaanne tukevalla tavalla.

Katsomme liiketoimintaanne teidän näkökulmastanne ja henkilöstöänne kaikista näkökulmista. Tunnistamme esimiehet, kollegat, alaiset, asiakkaat ja muut sidosryhmien edustajat, joilla on arvokkaita näkemyksiä henkilöstöstänne. Verkkopohjainen 3D™ työkalumme tuottaa yksityiskohtaisen kuvan siitä, kuinka muut näkevät arvion kohteena olevan henkilön tai ryhmän. Tässä hyödynnämme joko omia kompetenssimallejamme tai yrityksenne omia malleja.