Avainhenkilöiden kartoitus

Soveltuu moneen eri tilanteeseen – valinta, kehittäminen tai uudelleensijoitus – meillä on teille ratkaisu

Oli kyseessä sitten strategian toimeenpano, osaamisen johtaminen tai seuraajasuunnittelu, kaikki liittyy kompetensseihin. On tunnistettava tulevaisuuden tarpeet, nykyiset kyvykkyydet sekä kompetenssit ja erityisesti näiden välinen ero.

Mercuri Urvalin Organisaation Auditointi toteutetaan aina yrityksenne liiketoiminnan näkökulmasta. Kun arvioimme ihmisiä, keskitymme nykytilanteen lisäksi siihen, mikä on heidän potentiaalinsa toteuttaa yrityksenne strategiaa tulevaisuudessa. Siksi strategianne on sekä lähtökohta prosessille että sen lopullinen tavoite.

Olipa kyseessä henkilövalinta, kehittäminen tai uudelleensijoitus – meillä on teille ratkaisu”

Paikallinen ja kansainvälinen organisaation arviointi - Management Audit

Organisaation Auditointi on vastaus niin globaalin johtoryhmän auditointiin, kokonaisen liiketoimintadivisioonan arviointiin, kuin kaikkeen siltä väliltä. Olipa kyseessä henkilövalinta, kehittäminen tai uudelleensijoitus – meillä on teille ratkaisu.