Hallituksen arviointi & Johtoryhmän arviointi

Johdon auditointi

Hyvä hallintotapa (corporate governance) ja sen tehokkuus tulisi olla yrityksenne tärkeysjärjestyksessä korkealla, sillä johtoryhmän tekemät päätökset määrittelevät yrityksenne arvon.

Pitkän tähtäimen menestyksen kannalta on siis tärkeää ymmärtää johtoryhmää ja auttaa sitä suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Johdon arviointi - Mercuri Urval

Mercuri Urvalin johtoryhmätyöskentelyyn erikoistuneet konsultit pystyvät toteuttamaan itsenäisen ja objektiivisen arvion johtoryhmästänne. Jatkuva kehittyminen ei ole pelkästään organisaation sisällä toimivien yksilöiden kannalta tärkeää – sitä tarvitaan myös huipulla. Kokeneimpienkin johtajien täytyy oppia jatkuvasti uutta, jotta he voivat onnistuneesti johtaa muutoksia ja näyttää muulle organisaatiolle esimerkkiä.

Yksinkertainen kuvaus kykyjen riittävyydestä

Johtoryhmän kehittäminen ja arviointi

Ainutlaatuisen arviointiohjelmamme avulla voimme ennustaa miten nykyiset tai uudet johtoryhmän jäsenet suoriutuvat tulevaisuudessa. Miten he lähestyvät strategiatyötä ja kuinka he hallitsevat liiketoimintaa. Lisäksi selvitämme, miten heidän luontaiset toimintamallinsa vaikuttavat heidän ajattelutapaansa – niin hyvässä kuin pahassakin.

Lähestymistapamme johtoryhmänne arviointiin muokataan tarpeidenne mukaan. Tyypillisesti otamme kuitenkin aina kantaa ainakin seuraaviin osa-alueisiin:

  • Mitkä ovat yksilöiden ja koko johtoryhmän vahvuudet ja rajoitteet?
  • Mihin puutteisiin ja kehittämisalueisiin kannattaa panostaa? 
  • Minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia tunnistamme liiketoiminnassanne? 
  • Miten johtoryhmänne voi parantaa suoriutumistaan?

Näihin kysymyksiin vastaaminen auttaa yritystänne hyötymään paremmin olemassa olevista mahdollisuuksista ja suunnittelemaan tulevaisuutta tarkemmin. Ja mihin tahansa kysymykseen autammekin teitä vastaamaan, voitte olla varmoja että lähestymistapamme antaa käytännönläheisen lopputuloksen ja käytännön suosituksia.

Johtoryhmäarvioinnin lopputulos

Jokainen johtoryhmän arviointiprosessi on ainutlaatuinen, ja niillä on omat tavoitteensa. Tarvitsittepa sitten selkeitä ja yksityiskohtaisia suosituksia yksilötasolla, tai strategisempaa näkemystä johtoryhmän sisäisistä rooleista ja panostuksista, Mercuri Urvalin asiantuntijoilla on menestymisen varmistamiseen tarvittava osaaminen.