Mercuri Urval työnhakijan silmin

Mercuri Urvalin suhdetta työnhakijoihin kuvaa parhaiten sana "arvostus".

Rekrytointi- ja valintaprosessin tarkoituksena on saattaa kaksi toisilleen sopivaa osapuolta yhteen: organisaatio, joka etsii tietynlaista osaajaa tai tulevaisuuden lupausta hoitamaan avoinna olevaa tehtävää – ja toisaalta yksilö, joka etsii organisaatiota, jossa voisi parhaiten hyödyntää ja kehittää omia kykyjään.

Parhaimmillaan rekrytointiprosessissa korostuu molemminpuolinen arvostus, jolla varmistetaan että kaikki osapuolet selkeästi hyötyvät tehdystä päätöksestä. Ajan mittaan Mercuri Urvalin tavoitteena on varmistaa, että valittu hakija sopeutuu organisaatioon ja kehittyy uudessa tehtävässään. Kokemuksemme mukaan jokaisen – parhaitenkin onnistuvan – henkilön suoriutumista voidaan parantaa.

Haastatteluissa kunnioitamme ja suojelemme jokaisen haastateltavan henkilökohtaista ja ammatillista yksityisyyttä. Samoin toimimme myös asiakkaitamme koskevan arkaluontoisen tiedon suhteen.

Esikarsinnan jälkeen hakijat haastatellaan yleensä yhdessä asiakasyrityksen edustajien kanssa. Näissä haastatteluissa keskitytään hakijan saavutuksiin, odotuksiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Haastattelun lopuksi kerromme hänelle yhteenvedon jatkon kannalta oleellisista asioista.

Toivomme vilpittömästi että jokainen hakija – lopputuloksesta riippumatta – saa arvokasta kokemusta ja näkemyksen omista vahvuuksistaan, kehittämisalueistaan ja tulevaisuuden uramahdollisuuksistaan.