Samtycke till behandling av uppgifter

Samtycke till behandling av personuppgifter i samband med registrering i Mercuri Urvals kandidatnätverk

Du samtycker härmed till behandling av dina personuppgifter av företag inom Mercuri Urval-gruppen (”Mercuri Urval”) i samband med din registrering i Mercuri Urvals kandidatnätverk. För mer information om ”Mercuri Urval-gruppen”, se: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Mercuri Urval är ett internationellt företag inom Leadership Acquisition och Advisory. Varje år hjälper vi mer än 3 000 kunder i 70 länder att hitta rätt ledare och topptalanger. För detta ändamål har vi byggt upp och upprätthåller ett nätverk för chefer och specialister, som du nu blir en del av. För att du ska kunna bli en kandidat i våra Leadership Acqusition-uppdrag, behöver vi karriärsrelaterad information om dig och vi kan behöva uppdatera den informationen när vi kommer i kontakt med dig. Detta betyder att vi måste behandla dina personuppgifter.

Ändamål med behandling

Mercuri Urval behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • ge dig information om tillgängliga Leadership Acquisitionuppdrag som är relevanta för dig och som Mercuri Urval hanterar å sina kunders vägnar

  • och, om du godkänner det, tillhandahålla automatiskt genererade e-postmeddelanden till dig gällande möjligheter som matchar det du söker, och för eventuella andra relaterade ändamål.

Kategorier av personuppgifter det gäller

För att vi ska kunna kontakta dig samt ge dig relevant information behöver vi behandla följande personuppgifter:

  • Kontaktinformation, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer osv., karriärsrelaterad information t.ex. anställningshistorik, utbildning, CV samt karriärsrelaterad information som du, via frågeformulär, tillhandahåller våra exekutiva researchers och konsulter, samt dina preferenser när det gäller framtida möjliga roller

  • Vi håller också ett register över din historik med Mercuri Urval, dvs. kommunikation med hänsyn till roller som är relevanta för dig, listan över roller du valt att ansöka till/visat intresse för och våra kommentarer i samband med detta.

Känslig information, vad du som kandidat inte bör överföra eller delge

Vi har inte tillåtelse att behandla känslig information, så du får därför inte ange eller tillhandahålla oss med information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, genetiska data, biometriska data, fackligt medlemskap, sexuell läggning eller hälsorelaterad information. Sådana uppgifter kommer att tas bort om vi blir medvetna om att de existerar.

Observera att du inte heller får namnge några referenspersoner i dokumenten som du tillhandahåller.

Vem har åtkomst till dina personuppgifter och var behandlas de?

De personuppgifter du väljer att tillhandahålla kommer att behandlas av Mercuri Urval. Det faktum att Mercuri Urval är ett globalt företag ger dig möjligheten att matchas med roller över hela världen. Detta betyder att dina uppgifter kommer att behandlas av Mercuri Urval i alla länder där Mercuri Urval verkar, inklusive länder utanför EU/EES. Du samtycker därför också uttryckligen till att denna behandling äger rum. I linje med GDPR vill vi informera dig om risken att andra rättsliga ramar vad gäller skydd av personuppgifter gäller i länder utanför EU/EES. Mercuri Urval hanterar däremot dina uppgifter på samma säkra sätt i alla länder där vi verkar.

De företag som tillhandahåller IT-support till Mercuri Urval har också tillgång som databehandlare som agerar enligt Mercuri Urvals anvisningar baserat på ett databehandlingsavtal.

Ytterligare mottagare av personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig att bli en kandidat för ett pågående uppdrag måste vi dela dina personuppgifter med våra kunder. Om en kund för ett visst uppdrag är baserad utanför EU/EES samtycker du uttryckligen till att denna överföring sker. Om du samtycker till att lämna dina uppgifter till en kund, blir därmed kunden ansvarig för dina uppgifter som oberoende registeransvarig för dina personuppgifter och dina personuppgifter förvaras i enlighet med respektive företags personuppgiftspolicy.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med beaktande av behandlingens ändamål. Du kan när du vill välja att dra tillbaka ditt samtycke och själv radera din information genom att använda ditt användarnamn och lösenord eller kontakta Mercuri Urval och låta oss radera dina personuppgifter.

Var förvaras dina personuppgifter?

Mercuri Urval förvarar behandlade personuppgifter hos:

Visolit Sweden AB
Rättarvägen 3, 169 68 Solna, Sweden,
www.visolit.net

med vilka Mercuri Urval har ingått ett skriftligt databehandlingsavtal som säkerställer att vår behandling av personuppgifter fungerar enligt Mercuri Urvals instruktioner.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Mercuri Urval ansvarar för att kontinuerligt genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå som uppfyller kraven i den gällande personuppgiftsförordningen, från tid till annan.

Dina rättigheter när du väljer att låta Mercuri Urval behandla dina personuppgifter

Det är av yttersta vikt för Mercuri Urval att skapa tillförlitliga relationer med de personer för vilka vi behandlar personuppgifter, att vi skyddar din integritet och ger dig kontroll över dina personuppgifter.

Du kan när du vill kontakta Mercuri Urval och begära att dina personuppgifter ska raderas om du inte längre vill att dina personuppgifter ska behandlas eller så kan du själv välja att radera din registrering genom att använda ditt användarnamn och lösenord.

Du kan när du vill kontakta Mercuri Urval för att begära åtkomst till eller hämta dina personuppgifter och begära rättning, om de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakta oss via kontaktinformationen nedan om du vill utnyttja dina rättigheter.

Riktlinjer gällande klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet kan du antingen kontakta svenska Integritetsskyddsmyndigheten, vilket är Mercuri Urvals ledande tillsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, www.imy.se
Telefon: +46 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

eller så kan du välja att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kontakta oss på: gdpr.int@mercuriurval.com

Registeransvarig:
Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sverige
www.mercuriurval.com

Du kan inte registrera dina personuppgifter om du inte samtycker till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med det som anges ovan.