Executive Search i profesjonalna rekrutacja w sektorze publicznym

Nasze społeczeństwo jest w procesie ciągłego rozwoju; przechodzi zmiany w różnych obszarach: technologicznym i cyfrowym, w strukturach demograficznych, reformach społecznych, urbanizacji i rosnących oczekiwaniach wśród użytkowników i mieszkańców. Sektor publiczny podlega tym samym złożonym procesom podobnie jak inne gałęzie przemysłu.

Od pracowników, o odpowiednim potencjale, oczekuje się stawienia czoła złożonym problemom społecznym. Coraz większym wyzwaniem staje się zatrudnienie najlepszych liderów i pracowników świata publicznego, którzy potrafili by zainicjować odpowiednie zmiany, ale też dążyli do ich wdrożenia.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi Klientami, w ciągu kilku dekad, wypracowaliśmy przejrzyste procedury rekrutacji, które obecnie pozwalają nam w sposób efektywny rozwiązywać problemy zarówno w sektorze publicznym jak i organizacjach politycznych.

Przejrzyste procesy

Nasi konsultanci, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, mają świadomość jakie zmiany zachodzą na rynku kandydatów, i wiedzą jak zidentyfikować i przyciągnąć najlepszych i najbardziej odpowiednich Kandydatów.

Wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami, podczas których niejednokrotnie obecni są ważni przedstawiciele wielu działów ze strony Klienta. Włączamy sie w proces selekcji przez przeprowadzanie testów, wywiadów pogłębionych oraz sprawdzając referencje.

Odpowiedni Kandydaci są wybierani na podstawie procesu opartego o sprawdzoną metodologię i narzędzia, wybrane profile omawiamy następnie z Klientem. W raportowaniu, oprócz przedstawienia ogólnego profilu Kandydatów, przestawiamy szczegółową ocenę, pokazując ich mocne strony oraz obszary do rozwoju. To pozwala zarówno Klientowi jak i Kandydatowi podjąć właściwą decyzję.

Dlaczego warto wybrać Mercuri Urval?

  • Godni zaufania eksperci: Nasi konsultanci posiadają doświadczenie w wyszukiwaniu oraz identyfikowaniu odnoszących sukces liderów, specjalistów oraz pracowników sektora publicznego. Każdego roku bierzemy udział w około 300 projektach rekrutacyjnych i selekcyjnych dla tego sektora.
  • Liczne osiągnięcia: Większość naszych konsultantów posiada doświadczenie w zarządzaniu zdobyte w organizacjach politycznych. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w Executive Search i rekrutacji posiadamy dogłębną wiedzę jak można odnieść sukces jako lider czy pracownik w sektorze publicznym oraz pozostałych organizacjach rządowych
  • Bezkonkurencyjne metody: Nasza metodologia jest zgodna ze standardami jakości "Quality Assured", w tym spełnia normy ISO 10667-2.