Sektor publiczny

Instytucje publiczne, agencje rządowe i organizacje pozarządowe muszą sprostać wyjątkowym zawiłościom i wyzwaniom. Najważniejszą kwestią są tutaj wyzwania demograficzne. Problem starzejącej się populacji będzie narastał przez następne trzydzieści lat.

Nasze bogate doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi wyposażyło nas w narzędzia, umiejętności i ludzi, dzięki którym możemy odpowiednio podejść do tych wyzwań. Posiadamy konkretne kompetencje, które gwarantują nam efektywność w sytuacjach, w których znaczną rolę odgrywa interes publiczny i polityczny.

Respektowanie warunków przejrzystości oraz wymogów sądowych

Konsultanci Mercuri Urval ściśle współpracują z osobami podejmującymi decyzje na szczycie, pomagając im wszędzie tam, gdzie wymagana jest całkowita przejrzystość oraz opinia społeczna. Wielu naszych konsultantów posiada osobiste doświadczenie w pracy dla krajowych i międzynarodowych instytucji publicznych. Rozumieją oni warunki pracy, wymagania dotyczące środowiska oraz szczególne wymogi prawne związane z rekrutacją nowych pracowników.