Medycyna i Farmacja

Co najmniej przez najbliższe dziesięć lat sektor medyczny i farmaceutyczny będzie zdominowany przez wiele czynników. Będą to rozrastające się regulacje, coraz mniejsze portfolio leków, kurcząca się oferta nowych produktów, starzejące się społeczeństwa, globalizacja, postęp technologiczny, wzrastające koszty oraz powszechne zapotrzebowanie na zwiększenie dostępu do usług medycznych.

Niewiele branż zmienia się w takim tempie, jak rynek medycyny i farmacji. Wymogi względem kapitału ludzkiego w tym sektorze były zawsze złożone. Siły rynku dodatkowo przyspieszają tempo zmian.

Dobrze prosperować będą te firmy, które będą w stanie przyciągać, pozyskiwać, zatrzymywać i rozwijać w swojej firmie odpowiednią kadrę zarządzającą. W takiej sytuacji potrzeba pozyskiwania kluczowych pracowników spoza sektora medycznego będzie coraz większa.

Nasze doświadczenie to Twój sukces

Przez ponad czterdzieści lat Mercuri Urval zbudowało i utrzymało relacje z liderami rynku w najistotniejszych segmentach tego sektora:

  • Przemysł farmaceutyczny
  • Biotechnologia
  • Leki generyczne
  • Sprzęt medyczny
  • Diagnostyka
  • Konsumenci
  • Prywatna opieka medyczna
  • Publiczna opieka medyczna

Na całym świecie nasze zespoły wysoko wyspecjalizowanych konsultantów dla branży medycznej dostarczają szerokiej gamy rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi w tym sektorze.