Nieruchomości i Budownictwo

Mercuri Urval pracuje z największymi firmami budowlanymi, pomagając im odpowiadać na wyzwania oraz nieustanne zmiany w ich branży.

Wyzwania ekologiczne

Przemysł budowlany staje przed nowymi wymogami – energooszczędnymi rozwiązaniami oraz coraz bardziej wymagającymi klientami, dbającymi o zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko. Przepisy prawne i naciski społeczne zmuszają firmy do korzystania z technologii, materiałów i procesów w sposób bardziej efektywny niż kiedykolwiek.

Zwiększyć zaufanie, zmniejszyć koszty

Tradycyjne metody postępowania z klientami oraz względem konkurencji podlegają ciągłym zmianom. Klienci nie chcą już relacji transakcyjnych ani konfrontacyjnego podejścia. Dzisiejszy klient preferuje zaufane partnerstwo. Oznacza to konieczność tworzenia środowiska, w którym obniża się koszty i współdzieli korzyści.

Nasza pomoc w sektorze budownictwa i nieruchomości

Wykwalifikowani konsultanci Mercuri Urval świadczą bardzo różnorodne usługi dla firm. Dysponujemy jasnym procesem integracji firm, które zostały właśnie przejęte, upewniając się, że odpowiedni ludzie pełnią w nich odpowiednie role, a także że nowy zespół czuje się częścią całej organizacji.

Dostarczamy także narzędzi dla sprostania tym wyzwaniom. Oferujemy warsztaty strategiczne, mające na celu wyznaczenie kierunku działania, audyt zespołów zarządzających, rozwój zespołu, assessment indywidualny, coaching oraz rozwój umiejętności.