FastStart™

Proces FastStart™ oferowany przez Mercuri Urval pozwoli Państwa nowym pracownikom – pozyskanym przez Państwa firmę lub partnera z zewnątrz – błyskawicznie wdrożyć się w nowe obowiązki?. Nasz cel to sprawić, aby jak najszybciej osiągnęli bardzo dobre wyniki i zintegrowali się z resztą zespołu. Sprawna integracja to oszczędność pieniędzy, czasu i niepotrzebnych frustracji, a także ochrona przed ryzykiem utraty dobrych pracowników.

Poprawa wynikó w nowych pracowników oraz tych już zatrudnionych obejmujących nowe role w organizacji.

FastStart™ to skuteczna metoda oparta na znajomości zachowania i wyników danego pracownika, a także specyfiki danej firmy. To inwestycja, która na pewno się zwróci.

Nasze podejście do FastStart™

FastStart™ poprawi wyniki zarówno nowych, jak i dotychczasowych pracowników, którym przydzielono nowe zadania. Program FastStart™ obejmuje:

 • Wyznaczanie celów
  Spotkanie pracownika, jego przełożonego oraz konsultanta Mercuri Urval pozwoli wyznaczyć cele już na początku kariery nowego pracownika w Państwa firmie.
 • Zrozumienie nowego środowiska pracy
  Korzystamy z wyników naszych ocen pozyskanych w trakcie selekcji, zawartych w naszym narzędziu I-SWOT™, aby pomóc pracownikowi skoncentrować się na wykorzystywaniu jego mocnych stron w nowym środowisku.
 • Jasno określone wymagania
  Nasz konsultant tworzy wraz z pracownikiem plan działania na 100 dni, który musi zostać zaakceptowany przez przełożonego oraz dział zarządzania zasobami ludzkimi. Jasno określone oczekiwania i cele mogą przyspieszyć postępy pracownika.
 • Podejmowanie działań
  Wspólna sesja coachingu nowego pracownika z jego przełożonym oraz konsultantem Mercuri Urval zapewnia efektywne wdrożenie 100-dniowego planu. Nasz konsultant upewni się, że plan jest w pełni korzystny zarówno dla naszego Klienta, jak i pozyskanego dla niego pracownika.
 • Analiza wyników
  Nasz konsultant, nowy pracownik oraz jego przełożony wspólnie omawiają wyniki po około sześciu miesiącach od rozpoczęcia pracy, aby zaplanować dalszy rozwój zawodowy pracownika.