Coaching

Executive Coaching

Coaching zapewni wyższe wyniki każdego z Państwa pracowników. Dla specjalistów jest to najskuteczniejsza metoda rozwoju w ich życiu zawodowym. Rozwój kompetencji Państwa kluczowych pracowników za pomocą Coachingu to inwestycja, która zwróci się po wielokroć.

Rozwój, który przynosi niespotykane dotąd wyniki

Coaching zespołowy oraz rozwój

Coaching zespołowy z Mercuri Urval pomoże Państwa pracownikom osiągnąć nadzwyczajne rezultaty już dziś oraz w przyszłości.

Nasze podejściepozwoli podnieść poziom kompetencji Państwa zespołu i wyznaczyć kierunek działania. Zapewnimy Państwa pracownikom wsparcie i zrozumienie, pokażemy umiejętności i narzędzia, których potrzebują jako zespół, aby osiągnąć trwałe rezultaty. Jest to program szyty na miarę, a jego celem jest rozwijanie kompetencji całego zespołu oraz poszczególnych jego członków.

Certyfikowany zespół coachów

Każdy coach w Mercuri Urval pracuje zgodnie ze standardami ICF, a jego działania monitorowane są przez zespół wybranych coachów z certyfikatem ICF. Stosowany przez nas system odpowiada najwyższym międzynarodowym standardom. Coachowie Mercuri Urval nieustannie aktualizują swoją wiedzę fachową poprzez regularny udział w treningach oraz programach rozwoju kompetencji.

Nasze podejście

Coaching Mercuri Urval jest oparty na naszej pionierskiej metodzie pracy nad dokładnym zrozumieniem czynników, które wpływają na wysokie wyniki pracowników. Nasi ludzie, narzędzia oraz metody – połączenie tych trzech czynników czyni nasz Coaching naprawdę wyjątkowym:

 • Zrozumienie to podstawa
  Coaching zaczyna się od pełnego zrozumienia danego uczestnika, ale koniecznie jest też, aby coach rozumiał jednocześnie sytuację biznesową.
 • Koncentracja na celach
  Doświadczenie Mercuri Urval w dziedzinie rozwoju personalnego i zawodowego pozwoliło nam zrozumieć, jak coaching może wpłynąć na wyniki Państwa firmy. Dlatego łączymy cele coachingu z wytycznymi SMARTER® przeznaczonymi dla całych organizacji oraz poszczególnych pracowników.
 • Sprawdzona metodologia kształcenia
  Każdy coach Mercuri Urval korzysta z metody Activity-Based Coaching and Development (ABCD®), która jest sprawdzonym sposobem na poprawę rezultatów coachingu pracowników oraz całych organizacji. Gwarantuje ona kształcenie metodami aktywnymi, a nie naukę teorii.
 • Wymierne rezultaty
  Nasze trójstronne podejście gwarantuje aktywne uczestnictwo ścisłego kierownictwa w całym procesie coachingu. Oznacza to, że mogą oni wspierać rozwój uczestnika coachingu oraz dostarczać coachowi informacji na temat wyzwań, jakie stoją przed danym pracownikiem oraz sposobu radzenia sobie z nimi.