Capability Review™

Niezależnie od tego, czy mówimy o wdrażaniu strategii, ocenie potencjału, czy też succession planning (przygotowaniu pracowników do objęcia kluczowych funkcji w firmie), wszystko sprowadza się do odpowiednich kompetencji. Chodzi przede wszystkim o określenie, jakie umiejętności będą Państwu potrzebne w przyszłości, jakie zasoby już posiadacie i jaka jest zależność między tymi dwoma czynnikami.

Capability Review™ stworzone przez Mercuri Urval odbywa się zawsze w odniesieniu do aktualnej sytuacji danej firmy. Oceniając ludzi, bierzemy pod uwagę ich umiejętności oraz potencjał, który pozwoli na realizację strategii danej organizacji. Właśnie dlatego strategia Państwa firmy jest dla nas punktem wyjścia i celem jednocześnie.

Selekcja, rozwójczy reorganizacja firmy – w każdej z tych dziedzin zapewniamy dobre wyniki

Dlatego bez względu na to, czy potrzebują Państwo audytu całej kadry zarządzającej czy też kompetencji konkretnego działu Państwa firmy, Capability Review™ będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby. Selekcja, rozwój czy reorganizacja firmy – w każdej z tych dziedzin zapewniamy dobre wyniki.