Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją w sieci kandydatów Mercuri Urval

Niniejszym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez spółki należące do Grupy Mercuri Urval („Mercuri Urval”) w związku z rejestracją w sieci kandydatów Mercuri Urval. Więcej informacji na temat Grupy Mercuri Urval może Pani/Pan znaleźć pod następującym adresem: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Mercuri Urval jest wiodącą międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie Pozyskiwania Liderów (Leader Acquisition) oraz Doradztwa. Każdego roku pomagamy ponad 3000 klientów w 60 krajach znaleźć odpowiednich liderów i pracowników z największym potencjałem. W tym celu stworzyliśmy i utrzymujemy sieć wyjątkowo uzdolnionych kandydatów na stanowiska kierownicze i kandydatów z największym potencjałem, których szeregi już wkrótce zasilisz. Aby umożliwić Ci kandydowanie w ramach projektów Leader Acquisition, będziemy musieli przechowywać dane na temat Pana/Pani kariery i aktualizować je w przypadku kontaktu z Panem/Panią. Oznacza to, że będziemy musieli przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

Cele przetwarzania

Mercuri Urval będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

  • dostarczania Panu/Pani informacji na temat dostępnych ofert w ramach projektów Leader Acquisition, które mogą Pana/Panią zainteresować i którymi Mercuri Urval zarządza w imieniu klientów

  • oraz – jeżeli zdecyduje się Pan/Pani skorzystać z tej opcji – wysyłania automatycznie generowanych wiadomości e-mail dotyczących możliwości zdobycia pracy zgodnych z Pana/Pani preferencjami, jak również do wszelkich innych powiązanych celów.

Przetwarzane kategorie danych osobowych

Abyśmy mogli kontaktować się z Panem/Panią w celu przekazywania istotnych informacji, będziemy musieli przetwarzać następujące dane osobowe:

  • Dane do kontaktu, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., informacje dotyczące kariery, np. historię zatrudnienia, wykształcenie i CV oraz informacje dotyczące kariery, które przekazał/a Pan/Pani w kwestionariuszach naszym researcherom oraz konsultantom zajmującym się Executive Search, jak również Twoje preferencje w zakresie potencjalnego nowego stanowiska.

  • Ponadto prowadzimy rejestr Pana/Pani interakcji z Mercuri Urval, tj. komunikacji dotyczącej stanowisk, które mogą Pana/Panią interesować, listy stanowisk, na które Pan/Pani aplikował/a lub którymi Pan/Pani był/a zainteresowany/a oraz naszych uwag w tym zakresie.

Dane  szczególnie chronione – czego nie podawać

Nie wolno nam przetwarzać danych szczególnie chronionych, dlatego też prosimy nie podawać szczególnie chronionych danych osobowych, tj. informacji na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, danych genetycznych, danych biometrycznych, przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej i danych dotyczących zdrowia. Jeżeli zauważymy takie dane, usuniemy je.

Prosimy także o niepodawanie w załączanych dokumentach żadnych imion i nazwisk osób trzecich.

Kto ma dostęp do Pana/Pani danych osobowych i gdzie je przetwarzamy?

Dane osobowe, które zdecyduje się Pan/Pani podać, będą przetwarzane przez Mercuri Urval. To, że Mercuri Urval jest globalną firmą, daje Panu/Pani możliwość znalezienia ofert pracy na całym świecie. Oznacza to, iż Pana/Pani dane mogą być przetwarzane przez Mercuri Urval w każdym kraju, w którym Mercuri Urval prowadzi działalność, w tym także w krajach nienależących do UE/EOG. W związku z tym udziela Pan/Pani wyraźnej zgody na takie przetwarzanie. Zgodnie z postanowieniami RODO pragniemy poinformować, że istnieje ryzyko, że w krajach nienależących do UE/EOG obowiązują odmienne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Niemniej Mercuri Urval przetwarza Pana/Pani dane w ten sam bezpieczny sposób, niezależnie od tego, gdzie prowadzimy działalność – we wszystkich krajach na świecie. 

Ponadto spółki zapewniające Mercuri Urval wsparcie informatyczne będą miały dostęp do danych jako podmiot przetwarzający działający zgodnie z poleceniami Mercuri Urval na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

Inni odbiorcy danych osobowych

Aby umożliwić Panu/Pani kandydowanie w ramach trwającej rekrutacji, musimy udostępniać dane osobowe naszym klientom. Jeżeli siedziba klienta, którego dotyczy dana oferta, znajduje się poza UE/EOG, udziela Pan/Pani wyraźnej zgody na przekazanie danych. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przekazanie Pana/Pani danych klientowi, stanie się on odpowiedzialny za te dane jako niezależny administrator Pana/Pani danych osobowych, a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z polityką ochrony danych osobowych tej firmy.

Czas trwania przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania. W każdej chwili może wycofać Pan/Pani udzieloną zgodę i usunąć swoje dane, korzystając ze swojej nazwy użytkownika i hasła. Może Pan/Pani również skontaktować się z Mercuri Urval i zażądać usunięcia Pana/Pani danych osobowych.

Gdzie są przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Mercuri Urval przechowuje przetworzone dane osobowe u następującego podmiotu:

Visolit Sweden AB
Rättarvägen 3, 169 68 Solna, Sweden,
www.visolit.net

z którym zawarliśmy pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych gwarantującą, że nasz podmiot przetwarzający będzie postępował zgodnie z naszymi zaleceniami.

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

Mercuri Urval odpowiada za nieustanne wdrażanie niezbędnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia stosownego poziomu bezpieczeństwa spełniającego wymagania obowiązującego w danym momencie rozporządzenia w sprawie danych osobowych.

Pana/Pani prawa w kontekście pozwolenia Mercuri Urval na przetwarzanie danych osobowych

Dla Mercuri Urval niezwykle ważne jest tworzenie relacji opartych na zaufaniu z osobami, których dane osobowe są przez nas przetwarzane – chronienie Pana/Pani nietykalności oraz zapewnienie kontroli nad Pana/Pani danymi osobowymi.

W każdej chwili może Pan/Pani skontaktować się z Mercuri Urval i zażądać usunięcia Pana/Pani danych osobowych, jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani, aby dane były dalej przetwarzane. Może Pan/Pani również samodzielnie usunąć swoje dane z rejestru, korzystając ze swojej nazwy użytkownika i hasła.

W każdej chwili możesz skontaktować się z Mercuri Urval i zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub wyodrębnienia ich – a jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne, zwróć się do nas, abyśmy je sprostowali.

W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt. Dane do kontaktu znajdziesz poniżej.

Skargi

Jeżeli chciałby Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzoru, może Pan/Pani skontaktować się ze Szwedzkim Urzędem Ochrony Danych, który jest głównym organem nadzoru właściwym dla Mercuri Urval: 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Szwecja, www.imy.se
Tel.: +46 08-657 61 00
Adres e-mail: imy@imy.se

– lub skontaktować się ze swoim lokalnym urzędem ochrony danych.

Dane do kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z powyższych praw wyślij wiadomość na adres gdpr.int@mercuriurval.com

Administrator danych:
Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Szwecja
www.mercuriurval.com

Jeżeli nie zgadza się Pan/Pan na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zgodnie z powyższymi postanowieniami, rejestracja nie jest możliwa.