Personbedömning & Urval

Vi identifierar och utvärderar potential hos individer, team och organisationer

Skräddarsydda lösningar

Mercuri Urval genomför personbedömningar mot bakgrund av de förväntningar och krav på personen som era mål och strategier innebär. Vi tillämpar psykometrisk profilering, testar logisk, verbal och konceptuell förmåga och genomför karriärprofilering och djupintervjuer för att identifiera den personliga förmåga, motivation och utvecklingspotential som du behöver och vill ha.

Mercuri Urval är pionjärer inom personbedömning”

Var noga med att göra rätt val när du rekryterar, befordrar eller utvecklar en individ. Se bortom formella kvalifikationer och erfarenhet. Mercuri Urval kan hjälpa dig att bedöma motivation, ambition och personlighetsdrag.

Assessment och Development Centers

Mercuri Urvals Assessment Center anpassas efter dina behov, oavsett om syftet är urval eller en utvecklingsinsats. Utveckling börjar med insikt, och vårt Assessment Center - som normalt genomförs under en till tre dagar - skapar förutsättningar för det.

Med utgångspunkt i era kompetensbehov ger ett Assessment Center dig och dina medarbetare relevanta, detaljerade och praktiska rekommendationer om:

  • Dina medarbetares kompetens, förmåga och motivation
  • Dina medarbetares potential och i vilken takt de kan utvecklas
  • Vilka utvecklingsvägar som är bäst för dem och för organisationen

Business 360° Assessment

Mercuri Urvals Business 360-process ger dig insikt i hur du och dina medarbetare uppfattas i samspelet med kunder och kollegor. Det är ett sätt att identifiera utvecklingsområden, mäta framgång och uppmuntra det beteende som krävs för att skapa resultat i din verksamhet.

Vi vill ge dig möjlighet att lära känna dina medarbetare från flera håll. Vi hjälper dig att hitta de chefer, kollegor, medarbetare och externa intressenter vars uppfattning kan bidra i utvärderingen. Därför har vi utvecklat onlineverktyget 3D™, som ger dig en detaljerad bild av hur dina individer och grupper uppfattas.