Processen för dig som anställd

Uppstart - Analys - Möt marknaden

Mercuri Urval erbjuder den anställde en skräddarsydd process för outplacement och yrkesvägledning med enskilda möten. Vi föredrar en viss grad av flexibilitet kring specifika aktiviteter, då de anpassas efter medarbetarens behov och förväntningar. Vi vet av erfarenhet att det tar olika lång tid innan de berörda anställda är redo att inleda sitt jobbsökande.

Processen för den anställde börjar med ett enskilt möte med en av våra konsulter, där ramarna för samarbetet utarbetas i detalj. Den anställde och konsulten kommer överens om hur processen ska fortsätta, beroende på om den anställde är redo att söka jobb på egen hand eller om det finns behov för ytterligare coaching.

Nästa fas syftar till att analysera behov, tydliggöra mål och sökstrategi. Detta stöds av frågeformulär, personlighetstest och en ingående bedömning där områden som personliga styrkor, begränsningar, förtydligande av värderingar och framtida karriär står i fokus.

Utifrån tidigare analys skapar konsulten och den anställda en skräddarsydd strategi relaterad till existerande nätverk, särskilt intressanta företag samt tidigare möten och jobbrelaterade kontakter.