Executive Onboarding & Introduktionsprogram

Vårt coachningsprogram med syfte att påskynda prestation i en ny befattning

Mercuri Urvals onboarding-process ger dina nyanställda - såväl interna som externa - en flygande start. Vårt mål är att så snabbt som möjligt hjälpa dem att bli högpresterande och välintegrerade i ditt team. En smidig integrering och introduktionsplan sparar både pengar, tid och frustation och förebygger även risken att förlora värdefulla personer i förtid.

Accelererar resultatet av nya rekryteringar och anställda som fått nya roller”

Med vår kunskap om den anställdas kompetens, förmåga och beteende samt den insikt vi har om din verksamhet, kan Mercuri Urval garantera att vår onboarding på ett effektivt sätt genererar tydlig avkastning på din investering.

Vår approach till Executive Onboarding

Vår onboarding hjälper nyanställda och medarbetare som bytt roll inom organisationen att snabbare komma in i arbetet, leverera resultat och nå uppsatta mål. Mercuri Urvals onboarding-program består av fem delar:

 • Att sätta mål
  I ett trepartsmöte mellan anställd, närmaste chef och vår konsult fastställs målen för den första fasen i början av anställningen.
 • Att skapa förståelse för den nya arbetsmiljön
  Med hjälp av resultatet från vårt självskattningsverktyg I-SWOT™ hjälper vi den nyanställda att använda sina styrkor på bästa sätt i sin nya omgivning.
 • Att definiera tydliga resultatförväntningar
  Tillsammans med vår konsult skapar den nyanställda ett program för de första 100 dagarna, som godkänns av närmaste chef och/eller HR-avdelningen. En tydlig plan med definierade mål och förväntningar för den första tiden är nyckeln till att nå full effektivitet från start.
 • Att genomföra
  I ett trepartsmöte mellan anställd, närmaste chef och vår konsult ser vi till att 100-dagarsprogrammet genomförs på ett effektivt sätt. Vår konsult ser till att både uppdragsgivaren och den nyanställda får ut mesta möjliga av programmet.
 • Att utvärdera resultat
  Efter cirka sex månader följer vi gemensamt upp den nyanställdas resultat, vilket ligger till grund för planeringen av kommande utveckling.