Som deltagare i ett utvärderingsprogram

En majoritet av de som deltar i individuella assessements eller större Management Audit program säger att de uppfattar Mercuri Urvals bedömningar som grundliga och relevanta, och att slutsatserna är precisa, objektiva och konstruktiva.

Assessment, personbedömning eller fördjupad intervju. Vi vill bara veta vem du är. Och för att lära känna dig innehåller våra bedömningar på individnivå oftast:

  • Personlighetsprofil som du genomför online
  • Kognitiva tester som genomförs på något av våra kontor
  • En strukturerad djupintervju med en konsult och som avslutas med återkoppling till dig.

Under intervjun diskuterar vi ditt arbetssätt, vad som motiverar dig, din potential, dina styrkor och begränsningar. Det matchar vi mot det behov som vår uppdragsgivare har. Vi gör en bedömning hur du passar i den specifika rollen/positionen och vilken utveckling framåt som skapar mest nytta både för dig och för vår uppdragsgivare. Vi ger dig muntlig återkoppling under intervjun för att ge dig en uppfattning om hur vår bild av dig ser ut, och för att du ska förstå vad vi kommer att rekommendera till vår uppdragsgivare - och varför.

I 360-utvärdering och i assessment centers är vår filosofi densamma. Även om övningar och verktyg skiljer sig åt, strävar vi fortfarande efter att du ska uppleva processen som transparant och värdefull.

Vi är måna om att det ska vara en positiv upplevelse och att du ska få med dig något på vägen. Att du går härifrån med en bra känsla.