Som deltagare i ett coachingprogram

Att delta i Business Coaching

Vi kallar det Business Coaching. Det är för att coachingen är upplagd för att optimera kopplingen mellan din verksamhets strategiska mål och dina personliga ambitioner.

Lite mer konkret uttryckt utformar vi ett coachingprogram med fokus på hur du kan maximera dina prestationer i jobbet genom att ta tillvara dina personliga styrkor och arbeta med dina utvecklingsområden. Vi tror att du kommer att tycka att Business Coaching är utmanande, stimulerande och att det faktistk leder till bestående resultat.

Att delta i Team Coaching

Vi ökar förmågan hos en grupp att skapa långsiktigt hållbara resultat genom att ge dem fokus, insikt, stöd, kunskap och verktyg. Vi designar program som syftar till utveckling både av deltagarnas roller i gruppen och för gruppen som helhet – utifrån de målsättningar som vi kommer överens om.

Våra Team Coaching konsulter kombinerar gedigen erfarenhet av och insikt om grupprocesser och gruppers utmaningar, med viljan att ta till sig och pröva nya vägar och metoder. De är kvalificerade verksamhetskonsulter som framgångsrikt har coachat och handlett grupper på alla nivåer – i helt olika situationer.

Om våra konsulters roll som coacher

I sin roll som coach agerar våra konsulter som facilatorer som utmanar och återkopplar. Lyfter fram gruppens erfarenhet och kunskap och delar med sig av sin egen. De är där för att hjälpa gruppen bedöma sina styrkor och svagheter och för att ta fram och genomföra en realistisk utvecklingsplan.

Våra coacher är ackrediterade genom vårt interna utbildnings- och utvecklingsprogram. De kombinerar praktisk erfarenhet med de främsta verktygen och teknikerna på marknaden. De har verksamhetsmål för ögonen och de förstår sig på människor. För att bara människor får mål att bli verklighet.