Peter Aspenholt

Consultant

Peter har arbetat för Mercuri Urval i Helsingfors sedan augusti 2018. Innan Mercuri Urval har Peter mer än 10 års erfarenhet av att arbeta som headhunter i Finland. Han har även rekryterat kvalificerad medicinsk personal i ett år i en internationell miljö. Peter har 2,5 års erfarenhet av att leda ett internationellt rekryteringsföretag i Finland med fullt resultatansvar. Han har stor erfarenhet av att koordinera rekryteringslösningar internationellt och hjälpa utländska företag att komma in och expandera på den finska marknaden.

Peter är certifierad i Master ACE, WOPI och Cut-e personbedömningsverktyg och han är en erfaren konsult när det gäller att bedöma individer och professionella team. Han har framgångsrikt rekryterat hundratals personer inom CXO-roller, säljroller, fastighetsbranschen, finans, tillverkning, IT och farma.

Peter är ursprungligen från Sverige och talar flytande engelska, svenska, danska och norska med en stark interkulturell kompetens. Han har god förståelse i tyska och finska.

Peter har en magisterexamen i ekonomi från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors med fokus på marknadsföring och internationell HR.