Z punktu widzenia ocenianego pracownika

Osoby oceniane w ramach naszego procesu oceny uważają go za wnikliwy, oparty na dogłębnej analizie, przynoszący dokładne, obiektywne i konstruktywne wnioski.

Indywidualna ocena lub przegląd kompetencji w Mercuri Urval obejmuje zwykle:

  • Wypełnienie online kwestionariusza osobowego Mercuri Urval
  • Spotkanie w naszej siedzibie w celu przeprowadzenia testu online z zakresu umiejętności analitycznych i kognitywnych
  • Szczegółową rozmowę w cztery oczy z Konsultantem, który udzieli na koniec informacji zwrotnej.

W trakcie rozmowy omawiamy preferowany przez Ocenianego sposób pracy, czynniki, które go motywują, obszary, które chce rozwijać, a także jego mocne i słabe strony. Poczynione wnioski zestawiamy z daną sytuacją oraz dokładnym modelem kompetencji. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić dopasowanie danej osoby do konkretnego stanowiska, a także przewidzieć, w którym kierunku osoba ta powinna się rozwijać, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Rozmowa kończy się przekazywaną ustnie informacją zwrotną na temat naszych wniosków poczynionych w trakcie procesu oceny. To właśnie te wnioski stanowią podstawę naszych zaleceń w stosunku do osoby ocenianej oraz naszego Klienta.

W ocenie „360 stopni”, a także naszym Assessment Centre oraz Development Centre przyświeca nam zawsze ta sama filozofia. Zastosowane przez nas zadania czy narzędzia mogą się co prawda różnić, ale wrażenia naszych Klientów muszą pozostać takie same, aby na koniec ocenili nas jako wnikliwego i wartościowego partnera działającego na przejrzystych zasadach.

Zależy nam, aby współpraca z nami była dla Państwa pozytywnym i konstruktywnym doświadczeniem. Chcemy, aby opuszczali Państwo nasze biura z przekonaniem, że współpraca z nami jest czymś wartościowym zarówno dla Państwa, jak i dla naszego Klienta.