Z punktu widzenia uczestnika programu coachingowego

Coaching w biznesie

Nasz program coachingu w biznesie został opracowany w taki sposób, aby dopasować do siebie cele strategiczne organizacji oraz osobiste ambicje pracownika.

W praktyce wygląda to tak, że tworzymy indywidualnie dobrany szczegółowy program oparty na ogólnych celach pracownika, ale przy założeniu, że to on sam jest odpowiedzialny za ich realizację. Taki praktyczny program ma na celu zmotywowanie go, a co za tym idzie – wsparcie oraz stymulację do rozwoju osobistego.

Coaching zespołowy

Coaching zespołowy Mercuri Urval to pomoc naszym Klientom w budowaniu efektywnych zespołów, osiągających wyniki tak dzisiaj, jak i w przyszłości.

Zapewniamy odpowiedni dobór celów, wiedzę fachową, niezbędne wsparcie, umiejętności oraz narzędzia, które pomogą w stopniowym osiąganiu pożądanych rezultatów. Każdy program opracowywany jest indywidualnie i ma na celu rozwój zarówno zespołu, jak i jego poszczególnych członków.

Przed rozpoczęciem programu ustalamy cele zespołu, które stanowić będą punkt odniesienia przy mierzeniu skuteczności opracowanego programu.

Nasi coachowie specjalizujący się w szkoleniu zespołów to pionierzy w branży, posiadający odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenia. To wysoko wykwalifikowani konsultanci, którzy mają na swoim koncie pomyślnie zakończony coaching zespołów na wszystkich poziomach organizacji i w bardzo zróżnicowanych okolicznościach.

O roli naszych konsultantów w coachingu

W trakcie coachingu konsultanci Mercuri Urval wyznaczają pracownikom cele, proponują źródła fachowej wiedzy oraz dostarczają informacji zwrotnej, zapewniając przy tym poufność i obiektywizm. Pomagają także wskazać mocne i słabe strony pracownika oraz opracować realistyczny plan rozwoju.

Nasi coachowie to doświadczeni eksperci, reprezentujący 25 różnych narodowości, doskonalący swoje umiejętności przy wsparciu Mercuri Urval. Posiadają zarówno doświadczenie w biznesie, jak i najlepsze techniki i narzędzia coachingowe, kierując się zawsze międzynarodowymi standardami w branży oraz etyką zawodową.

Zadaniem naszych coachów jest dopilnowanie, aby kierunek obrany w trakcie coachingu był zgodny z celami biznesowymi Klienta. Staramy się także dobierać odpowiednich coachów do uczestników danego programu coachingowego.