Z punktu widzenia Kandydata

Szacunek to podstawa naszych relacji z Kandydatami.

Proces rekrutacji i selekcji można sprowadzić do połączenia ze sobą dwóch stron – organizacji, która potrzebuje kandydata o konkretnych umiejętnościach oraz człowieka, który takowe posiada.

Najskuteczniejsze procesy rekrutacyjne to takie, które propagują wzajemny szacunek oraz jak najkorzystniejszy wynik dla obu stron. W perspektywie długofalowej rolą Mercuri Urval jest zapewnienie odpowiedniego wdrożenia i rozwoju danego Kandydata w nowym miejscu pracy. Ponieważ nawet w przypadku osoby najlepiej dopasowanej do danego stanowiska znajdzie się jeszcze przestrzeń do poprawy.

Nasza firma zapewnia ochronę informacji osobistych i zawodowych Kandydata oraz wszelkich danych wrażliwych naszego Klienta.

Rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami przeprowadzamy często razem z naszym Klientem. Skupiamy się wówczas na osiągnięciach, aspiracjach i preferencjach zaproszonej na rozmowę kwalifikacyjną osoby. Na koniec rozmowy od razu prezentujemy także informację zwrotną oraz wybrane wnioski.

Mamy głęboką nadzieję, że każdy Kandydat – niezależnie od tego, czy zostanie wybrany – zyska wartościową wiedzę oraz wskazówki na temat swoich mocnych i słabych stron oraz perspektyw zawodowych na przyszłość.