W jaki sposób Mercuri Urval przetwarza dane osobowe?

Dla Mercuri Urval ochrona Pana/Pani danych osobowych jest niezwykle ważna. Może być Pan(i) pewny/pewna, że Pana/Pani dane osobowe są u nas bezpieczne.

Nasze podejście do zapewnienia bezpieczeństwa Pana/Pani danych 

  • Ze wszystkimi danymi osobowymi obchodzimy się wyjątkowo ostrożnie
  • Budujemy zaufanie sposób wykonywania naszej pracy, w tym także przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
  • Zapewniamy Panu/Pani kontrolę nad posiadanymi przez nas danymi osobowym, które Pana/Pani dotyczą

Gdzie są przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Mercuri Urval przechowuje przetworzone dane osobowe u następującego podmiotu:

Visolit Sweden AB
Rättarvägen 3, 169 68 Solna, Sweden
www.visolit.net

Firmy Mercuri Urval i Visolit Sweden AB zawarły pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych gwarantującą, że nasz podmiot przetwarzający będzie postępował zgodnie z naszymi zaleceniami.

Czas trwania przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania. W każdej chwili może Pan(i) skontaktować się z Mercuri Urval i zażądać usunięcia Pana/Pani danych osobowych.

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

Mercuri Urval nieustannie wdraża niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia stosownego poziomu bezpieczeństwa spełniającego wymagania obowiązującego rozporządzenia w sprawie danych osobowych.

Pana/Pani prawa w kontekście pozwolenia Mercuri Urval na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych

W każdej chwili może Pan(i) skontaktować się z Mercuri Urval i zażądać usunięcia Pana/Pani danych osobowych, jeżeli nie życzy Pan(i) sobie, aby były dalej przetwarzane.

W każdej chwili może Pan(i) skontaktować się z Mercuri Urval i zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub wyodrębnienia ich – a jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe, które Pana/Pani dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o zwrócenie się do nas, abyśmy je sprostowali.

W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt. Dane do kontaktu znajdzie Pan(i) poniżej.

Skargi

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan(i) wnieść skargę do organu nadzoru, może się Pan(i) skontaktować ze Szwedzkim Urzędem Ochrony Danych, który jest głównym organem nadzoru właściwym dla Mercuri Urval:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Szwecja, www.imy.se
Tel.: +46 08-657 61 00
Adres e-mail: imy@imy.se

– or you can choose to contact your local Data Protection Authority.

Dane do kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z powyższych praw prosimy o wiadomość na adres gdpr.int@mercuriurval.com

Administrator danych:

Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sweden
www.mercuriurval.com