Nasz proces

Start – Analiza – Wdrożenie

Firma Mercuri Urval oferuje pracownikom dostosowany do indywidualnych potrzeb proces wsparcia w trakcie outplacementu lub zmian w karierze, realizowany w trakcie indywidualnych spotkań. Wolimy stosować elastyczne metody, a nasze działania są zawsze dobierane do potrzeb i oczekiwań konkretnego pracownika – wiemy z doświadczenia, że pracownicy w bardzo różnych momentach czują gotowość do poszukiwania pracy.

Proces ten zaczyna się od indywidualnego spotkania pracownika z naszym konsultantem, w trakcie którego wypracowywana jest koncepcja współpracy,a także omawiane są szczegółowe działania. Konsultant ustala z pracownikiem dalsze kroki, a także to, czy pracownik jest gotowy, aby samodzielnie szukać pracy, czy też potrzebuje kolejnych sesji coachingowych.

Kolejny etap to analiza potrzeb oraz ustalenie celów i strategii szukania pracy. W tym celu stosowane są odpowiednie kwestionariusze, test osobowości oraz pogłębiona analiza mocnych stron i ograniczeń danej osoby, jej systemu wartości oraz możliwości dalszej kariery zawodowej.

Na podstawie tej analizy, konsultant wypracowuje z Kandydatem strategię postępowania wobec interesujących go firm oraz zachowania podczas spotkań. Omawia też możliwości skorzystania z dotychczasowej sieci kontaktów, samodzielnego inicjowania zapytań oraz przygotowania materiałów niezbędnych do szukania pracy.