Szymon Dąbrowski

Partner & Director (Team Leader)

Szymon Dąbrowski pracuje w Warszawskim biurze Mercuri Urval. Szymon jest członkiem praktyk współpracujących z sektorem przemysłowym i energetycznym. Przykładowymi Klietami są duże i średnie firmy produkcyjne jak również sektor energetyczny (w tym firmy zajmujące się energią odnawialną). Szymon wspiera swoich Klientów w obszarze Executive Search, Audytów Kompetenyjnych, Assessment, Development Center i Coachingu.

Przed rozpoczęciem pracy w Mercuri Urval Szymon pracował jako Dyrektor Operacyjny w firmie zajmującej się dostarczniem profesjonalnych usług marketingowych (BTL). Był odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz realizację usług.

W ramach Mercuri Urval Szymon odpowiedzielny jest za projekty międzynarodowe oraz współracę z globalnymi Klientami Mercuri Urval.

Szymon ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Produkcji. Posługuje się językiem polskim (ojczysty) oraz płynnie językiem angielskim.