Toestemming voor gegevensverwerking

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met registratie voor het kandidatennetwerk van Mercuri Urval.

U geeft hierbij toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door bedrijven binnen de Mercuri Urval Group (‘Mercuri Urval') in verband met uw registratie voor het kandidatennetwerk van Mercuri Urval. Voor de details van de ‘Mercuri Urval Group’ gaat u naar: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Mercuri Urval is een internationaal bedrijf voor Leadership Acquisition en Advisory. Elk jaar helpen we meer dan 3000 klanten in 60 landen de juiste leiders en toptalenten te vinden. Hiertoe hebben we een netwerk van executives en toptalenten opgebouwd en bewaard; en u staat op het punt om deel van dit netwerk te gaan uitmaken. Om u te kunnen voordragen als kandidaat bij opdrachten voor Leadership Acquisition dienen we over een aantal gegevens over uw carrière te beschikken. Ook moeten we die gegevens bijwerken wanneer we contact met u hebben. Dit houdt in dat we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

Doeleinden van de verwerking

Mercuri Urval zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

  • Teneinde u te informeren over   beschikbare en voor u relevante Executive Search en Recruitment opdrachten die Mercuri Urval namens haar klanten uitvoert.
  • en - als u daarvoor kiest - het naar u versturen van automatisch aangemaakte e-mails over carrièrekansen die aansluiten bij uw voorkeuren – en voor alle andere hiermee verband houdende doeleinden.

De persoonsgegevens waar het om gaat

Als wij u enkel voor u relevante informatie  willen verstrekken, moeten we de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.; gegevens over uw carrière, zoals arbeidsverleden, genoten opleiding en cv; daarnaast gegevens over uw carrière die u in vragenlijsten en aan onze executive researchers en consultants hebt verstrekt evenals uw voorkeuren voor uw mogelijk nieuwe functie.

We houden ook gegevens bij over uw contact met Mercuri Urval, zoals communicatie over functies die mogelijk relevant voor u zijn, de lijst met functies waarop u gesolliciteerd hebt/waarin u geïnteresseerd was en onze aantekeningen hierover.

Gevoelige informatie – wat moet u niet uploaden
Wij mogen geen vertrouwelijke informatie verwerken. We verzoeken u dan ook geen vertrouwelijke persoonlijke informatie te uploaden, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, genetische data, biometrische data, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid of gezondheidsgegevens. Als wij vaststellen dat zulke informatie bij ons is opgeslagen, zullen we deze verwijderen.

Neem ook geen personen op als referentie in de documenten die u uploadt.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en waar verwerken wij uw gegevens?
De persoonsgegevens die u besluit te verstrekken, zullen door Mercuri Urval verwerkt worden. Omdat Mercuri Urval een wereldwijd bedrijf is, kunt u aan functies over de hele wereld gekoppeld worden. Dit houdt in dat uw gegevens in elk land waar Mercuri Urval opereert, door Mercuri Urval verwerkt kunnen worden, inclusief landen buiten de EU/EER. U geeft daarom ook expliciet toestemming tot deze verwerking. Conform de regels van GDPR/AVG informeren wij u over het risico dat andere wettelijke regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens van toepassing zijn in landen buiten de EU/EER. Echter, Mercuri Urval behandelt uw gegevens overal waar wij werken, op dezelfde veilige manier, in alle landen ter wereld.

Bedrijven die de IT-ondersteuning van Mercuri Urval verzorgen, hebben toegang tot de gegevens wanneer ze in opdracht van Mercuri Urval de gegevens verwerken. Dit doen ze op basis van een Overeenkomst gegevensverwerker.

Aanvullende ontvangers van de persoonsgegevens
Wij moeten uw persoonsgegevens met onze klanten delen om u als een kandidaat in een lopende opdracht te kunnen voorstellen. Indien de klant in de specifieke opdracht is gevestigd buiten de EU/EER, geeft u ook expliciet toestemming tot het delen van uw gegevens. Als u toestemming geeft om uw gegevens aan de klant bekend te maken, wordt de klant verantwoordelijk voor uw gegevens als een onafhankelijke gegevensverantwoordelijke. De persoonsgegevens worden dan opgeslagen volgens het beleid voor persoonsgegevens van het betreffende bedrijf.

Duur van de verwerking
We zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan zolang als dit voor de doeleinden van de verwerking noodzakelijk is. U kunt er op elk moment voor kiezen om uw toestemming in te trekken en uw gegevens te verwijderen. Dit kunt u zelf doen met uw gebruikersnaam en wachtwoord of u kunt contact opnemen met Mercuri Urval en ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Mercuri Urval slaat de verwerkte persoonsgegevens op bij:

Advania Sverige AB
Fredsborgsgatan 24, SE-117 43 Stockholm
www.advania.se

Mercuri Urval heeft met hen een schriftelijke Overeenkomst gegevensverwerker afgesloten om ervoor te zorgen dat onze gegevensverwerker zich aan de instructies van Mercuri Urval houdt.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
Mercuri Urval is verantwoordelijk voor het continu ten uitvoer leggen van noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen met het oog op een passend beveiligingsniveau dat voldoet aan de vereisten van de op dat moment geldende voorschriften of verordening voor persoonsgegevens.

Uw rechten wanneer u ervoor kiest om Mercuri Urval uw persoonsgegevens te laten verwerken
Voor Mercuri Urval is het van groot belang dat we op vertrouwen gebaseerde relaties opbouwen met de personen voor wie wij de persoonsgegevens verwerken – dat we uw integriteit beschermen en u de controle geven over uw persoonsgegevens.

U kunt op elk moment contact opnemen met Mercuri Urval en verzoeken dat we uw persoonsgegevens wissen, als u wilt dat uw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden. U kunt ook zelf met uw gebruikersnaam en wachtwoord uw registratie verwijderen.

U kunt op elk moment contact opnemen met Mercuri Urval om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken of om deze op te vragen – en mochten de persoonsgegevens die we over u verwerken onnauwkeurig of onvolledig zijn, vraag ons dan die te corrigeren.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Richtlijnen voor klachten
Als u een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende autoriteit, neem dan contact op met de Swedish Data Protection Authority, de belangrijkste toezichthoudende autoriteit voor Mercuri Urval:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Zweden, www.imy.se
Telefoon: +46 08-657 61 00
Email adres: imy@imy.se

U kunt er ook voor kiezen uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming te benaderen.

Contactgegevens
Als u vragen hebt of uw rechten zoals hierboven uiteengezet wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via: gdpr.int@mercuriurval.com

Gegevensverwerkingsverantwoordelijke:
Mercuri Urval KMR AB
Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, Zweden
www.mercuriurval.com

Als u geen toestemming wenst te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bovenstaande, dan kunt u uw persoonsgegevens niet registreren.