Onze waarden en gedragscode

Onze professionele overtuigingen en de noden van onze professionele context liggen aan de basis van onze waarden en onze gedragscode:

 • Wij verwachten dat al onze werknemers zich houden aan onze waarden en onze gedragscode naleven, waar ook ter wereld.
 • We gaan geen zakenrelaties aan als die een inbreuk kunnen betekenen op onze waarden en onze gedragscode.
 • Onze waarden en onze gedragscode worden verwerkt in onze arbeidsvoorwaarden en andere richtlijnen, voorschriften en documenten.

Onze waarden

 • We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en de resultaten die we neerzetten en beantwoorden daarmee aan de hoogste standaarden
  Ons gedrag beantwoordt steeds aan de hoogste ethische en zakelijke normen
  We wekken vertrouwen
 • We streven naar een ongeëvenaarde kwaliteit in ons werk
  We werken resultaat- en doelgericht en zijn flexibel
  We schrijven succesverhalen
 • Respect en positiviteit zijn sleutelwoorden in de samenwerking met onze klanten, kandidaten, collega's en stakeholders
  We waarderen diversiteit en we verenigen mensen in ons streven naar een gemeenschappelijk doel
  We ontwikkelen sterke relaties
 • Elke dag staan onze klanten op de eerste plaats
  We werken marktgericht en met de noden van onze klanten en de markt als uitgangspunt
  We bouwen op onze jarenlange ervaring
 • Onze managers en partners nemen hun verantwoordelijkheid voor het resultaat van Mercuri Urval
  Managers en partners gedragen zich naar onze strategie en bedrijfsdoelstellingen. Zij bewaken onze processen en systemen om onze doelstellingen te realiseren
  Wij bouwen samen aan één organisatie

Onze gedragscode

 • Diversiteit en inclusie
  Het zakelijk succes staat bij Mercuri Urval voorop. Om dit te bereiken zijn diverse en duurzame, impactvolle (top)managers en teams van groot belang. Wij streven naar een inclusieve werkomgeving, gelijke kansen en diverse teams en we zullen alle vormen van onrechtvaardige of onwettige discriminatie tegengaan.
 • Professionele aanpak
  Bij Mercuri Urval werken we volgens onze kwaliteitsnormen, vaste procedures en de principes van goed management. In onze procedures leveren we goede kwaliteit, voldoen we aan de overeengekomen doelstellingen en gaan we voor het gewenste resultaat.
 • Medewerkers
  Onze medewerkers houden zich aan onze aanpak en onze waarden, zoals die beschreven staan in ons Arbeidsreglement en richtlijnen. Wij werken als één internationaal team.
 • Werkomgeving
  Mercuri Urval is een transparante organisatie die focust op klanten en kandidaten. We werken in een cultuur waarbij ieders inspanningen worden beloond. We zorgen voor een veilige, gezonde werkplek voor onze bezoekers en collega's.
 • Verantwoordelijkheid van onze managers en werknemers
  Medewerkers van Mercuri Urval moeten in hun werk steeds de belangen van het bedrijf, de klanten en kandidaten vooropstellen. Als er zich problemen voordoen met een negatieve impact op het bedrijf, onze medewerkers, klanten of kandidaten, melden we deze onmiddellijk en nemen we de nodige maatregelen.
 • Milieubewustzijn
  Mercuri Urval probeert haar impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. We werken met moderne technologieën en gebruiken zo weinig mogelijk materialen die schadelijk zijn voor het milieu.
 • Corruptiebestrijding
  Mercuri Urval is eigendom van een onafhankelijke stichting. Omkoping of corruptie worden in onze organisatie niet getolereerd.