Onze waarden en gedragscode

Onze professionele overtuigingen en de noden van onze professionele context liggen aan de basis van onze waarden en onze gedragscode:

 • Wij verwachten dat al onze werknemers zich houden aan onze waarden en onze gedragscode naleven, waar ook ter wereld.
 • We gaan geen zakenrelaties aan als die een inbreuk kunnen betekenen op onze waarden en onze gedragscode.
 • Onze waarden en onze gedragscode worden verwerkt in onze arbeidsvoorwaarden en andere richtlijnen, voorschriften en documenten.

Onze waarden

 • We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en de resultaten die we neerzetten en beantwoorden daarmee aan de hoogste standaarden
  Ons gedrag beantwoordt steeds aan de hoogste ethische en zakelijke normen
  We wekken vertrouwen
 • We streven naar een ongeëvenaarde kwaliteit in ons werk
  We werken resultaat- en doelgericht en zijn flexibel
  We schrijven succesverhalen
 • Respect en positiviteit zijn sleutelwoorden in de samenwerking met onze klanten, kandidaten, collega's en stakeholders
  We waarderen diversiteit en we verenigen mensen in ons streven naar een gemeenschappelijk doel
  We ontwikkelen sterke relaties
 • Elke dag staan onze klanten op de eerste plaats
  We werken marktgericht en met de noden van onze klanten en de markt als uitgangspunt
  We bouwen op onze jarenlange ervaring
 • Onze managers en partners nemen hun verantwoordelijkheid voor het resultaat van Mercuri Urval
  Managers en partners gedragen zich naar onze strategie en bedrijfsdoelstellingen. Zij bewaken onze processen en systemen om onze doelstellingen te realiseren
  Wij bouwen samen aan één organisatie

MU Gedragscode

 • Inclusie en diversiteit
  Het zakelijk succes staat bij MU voorop. Om dit te bereiken zijn diverse en duurzame, impactvolle (top)managers en teams van groot belang. Wij streven naar een inclusieve werkomgeving, gelijke kansen en diverse teams en we zullen alle vormen van onrechtvaardige of onwettige discriminatie tegengaan.
 • Professionele aanpak
  Bij MU werken we volgens onze kwaliteitsnormen, vaste procedures en de principes van goed management. De naleving van onze ethische normen en procedures voor kwaliteitsborging worden intern en extern gecontroleerd. We stellen dezelfde hoge kwaliteitsverwachtingen aan onze leveranciers en onderaannemers. Het ethisch kader van onze stichting blijft het uitgangspunt. We melden onmiddellijk alle problemen die een risico met zich meebrengen voor het bedrijf, zijn werknemers, klanten of kandidaten en ondernemen de nodige actie.
 • Werkwijze
  De medewerkers van MU werken volgens de MU Way of Working, zoals beschreven in onze Company Employee Policy en MU Key Values and Principles. We werken als één wereldwijd team, volgen onze belangrijkste procedures en bieden hoge MU standaarden voor duurzaam resultaat bij onze klanten. MU Experts leveren kwalitatief hoogwaardige diensten waarmee overeengekomen doelen en standaarden worden bereikt en bouwen langdurige relaties op die gebaseerd zijn op vertrouwen en betrouwbaar advies. We behandelen informatie van klanten en kandidaten vertrouwelijk en maken nooit misbruik van de inzichten en kennis die ons worden toevertrouwd.
 • Werkomgeving
  MU is een transparante organisatie die focust op klanten en kandidaten. We werken in een cultuur waarbij ieders inspanningen worden beloond. We zorgen voor een veilige, gezonde werkplek voor onze collega’s en bezoekers. Onze belangrijkste waarden en principes definiëren een werkomgeving die eerlijk, inclusief en resultaatgericht is. Onze bedrijfswaarden beschrijven hoe we ons gedragen:
  • We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en de resultaten die we behalen en beantwoorden daarmee aan de hoogste standaarden. Ons gedrag beantwoordt steeds aan de hoogste ethische en zakelijke normen. We wekken vertrouwen.
  • We streven naar een ongeëvenaarde kwaliteit in ons werk. We werken resultaat- en doelgericht en zijn flexibel. We schrijven succesverhalen.
  • Respect en positiviteit zijn sleutelwoorden in de samenwerking met onze klanten, kandidaten, collega's en stakeholders. We waarderen diversiteit en we verenigen mensen in ons streven naar een gemeenschappelijk doel. We ontwikkelen sterke relaties.
  • Elke dag staan onze klanten op de eerste plaats. We werken marktgericht en met de noden van onze klanten en de markt als uitgangspunt. We bouwen op onze jarenlange ervaring.
 • Verantwoordelijkheid van onze managers en werknemers
  Medewerkers van MU moeten in hun werk steeds de belangen van het bedrijf, de klanten en kandidaten vooropstellen. Als er zich problemen voordoen met een negatieve impact op het bedrijf, onze medewerkers, klanten of kandidaten, melden we deze onmiddellijk en nemen we de nodige maatregelen. Onze managers en partners nemen hun verantwoordelijkheid voor het resultaat van MU. Managers en partners gedragen zich naar onze strategie en bedrijfsdoelstellingen. Zij bewaken onze processen en systemen om onze doelstellingen te realiseren. Wij bouwen samen aan één organisatie.
 • Milieubewustzijn
  MU probeert haar impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. We werken met moderne technologieën en gebruiken zo weinig mogelijk materialen die schadelijk zijn voor het milieu. We reizen met aandacht voor onze impact op het milieu.
 • Corruptiebestrijding
  MU is eigendom van een onafhankelijke stichting. Omkoping of corruptie worden in onze organisatie niet getolereerd. Onze interne controlesystemen zijn streng en voldoen aan de hoogste normen van corporate governance, waarop wordt toegezien door onze Raad van Bestuur en The Mercuri Urval Foundation. Deze eisen gelden ook voor onze leveranciers. We nemen elk vermoeden van gedrag dat niet in overeenstemming is met onze gedragscode aan en nemen gepaste maatregelen.
 • Welzijn bevorderen
  Het onderzoek van het onafhankelijke MU Research Institute wordt publiek gemaakt voor bedrijven en organisaties. Het doel is om de effectiviteit van leiderschap te verbeteren en zo succesvolle, duurzame, goed presterende en inclusieve werkomgevingen op te bouwen.
 • Goed bestuur
  De Mercuri Urval Foundation is onderworpen aan Zweedse regelgeving. De statuten van de stichting geven duidelijke richtlijnen op gebieden die te maken hebben met de waardebasis en duurzaamheid van MU. Onze statuten zijn geborgd in bedrijfsregels, interne beleidskaders en principes voor het delegeren van bevoegdheden in al onze dagelijkse werkzaamheden. We gedragen ons professioneel op sociale media en houden ons altijd aan ons merk- en mediabeleid.