Privacy

Privacy Policy

Dit privacybeleid beschrijft hoe Mercuri Urval Group de door u verstrekte persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Wanneer we verwijzen naar uw persoonlijke gegevens bedoelen we informatie of een gevormde mening over u, waaruit uw identiteit blijkt of redelijkerwijze kan worden vastgesteld. Vertrouwelijkheid in de wijze waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld staat bij ons hoog in het vaandel. We zullen uw gegevens op ethische wijze behandelen, volgens de eisen op het gebied van privacy-en gegevensbescherming van de landen waarin wij actief zijn. In het algemeen kunt u een bezoek aan de Mercuri Urval websites brengen zonder uw idenditeit openbaar te maken en zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. Maar er kunnen gelegenheden waarbij u ervoor kiest om ons persoonlijke informatie te sturen. Dit zal in het algemeen in situaties plaatsvinden van:

  • het ontvangen van informatie over Mercuri Urval
  • deelname als kandidaat in een van onze werving&selectieprocedures

Wij verzamelen geen informatie over de bezoekers van onze website uit andere bronnen, zoals openbare registers of -instanties, of particuliere organisaties. Wij verzamelen of gebruiken persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven zijn aangegeven. We zullen uw toestemming vragen wanneer we informatie nodig hebben die u als persoon identificeert of ons in staat stelt contact met u op te nemen.

Als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een nieuw doel, vragen wij hiervoor uw toestemming middels het aanvinken van een checkbox op de plaats waar uw persoonlijke gegevens worden verzameld.

De informatie die we van u vragen voor een van de hierboven genoemde doelen zullen we niet verhuren, verkopen of uitwisselen aan derden, behalve aan uw werkgevers of potentiële werkgevers, waarvan je redelijkerwijs zou verwachten dat we de informatie delen of wettelijk verplicht zijn om deze informatie openbaar te maken.