Ethiek

Het succes van Mercuri Urval valt of staat met het verkrijgen en behouden van het vertrouwen van onze klanten. We begrijpen hoe belangrijk personeelsveranderingen en reorganisaties zijn voor alle partijen. Daarom leggen we de lat hoog wat betreft vertrouwelijkheid in ons werk.

Een professioneel begeleid werving en selectieproces, veranderings- of ontwikkelingsproject verzekert u van continuïteit en voorkomt een negatieve impact op resultaten of interne onrust.

Voor de kandidaten is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden, verwachtingen en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van een job afgestemd zijn op hun eigen mogelijkheden en verwachtingen.

Mercuri Urval doet er alles aan om voor beide partijen naar tevredenheid te handelen.

Onze ethische normen

Integriteit:

  • Mercuri Urval behandelt alle kandidaten en medewerkers van haar klanten als individu en met respect.
  • Alle informatie over de bedrijfsvoering van onze klanten, de medewerkers en kandidaten wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
  • Mercuri Urval geeft geen informatie over mensen of over bedrijven van klanten aan derden, behalve wanneer dat vooraf is overeengekomen.
  • Als voorloper op het gebied van diversiteit discrimineert Mercuri Urval niet.
  • Wanneer een assessment wordt uitgevoerd, omvat dit onder meer een gestructureerd diepte-interview en mondelinge terugkoppeling naar de kandidaat.
  • Referenties worden alleen geraadpleegd met voorafgaande toestemming. Wanneer referenties worden geraadpleegd, wordt de specifieke functie waarnaar iemand heeft gesolliciteerd niet bekendgemaakt.
  • Wanneer een kandidaat niet wordt geselecteerd, wordt alle schriftelijke informatie over hem/haar behandeld in overeenstemming met de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming in het desbetreffende land.

Aanspreekbaarheid en onafhankelijkheid:

  • Mercuri Urval stelt alles in het werk om te zorgen dat een consultant tot een onafhankelijk advies kan komen, zonder beïnvloeding van buitenaf. Dit, samen met strenge interne procedures, verzekert dat zich geen belangenconflicten voordoen.

Toegewijd aan het succes van de klant:

  • Bij advies aan de klant staat het belang van de klant voorop. Duurzaam succes voor de klant is het uitgangspunt bij alle adviezen.
  • Mercuri Urval beoordeelt de competenties van elke kandidaat in relatie tot een specifieke functie of rol. Na indiensttreding voert Mercuri Urval een follow-up traject uit om een succesvolle samenwerking te garanderen.