Privacyverklaring

Information about our processing of your personal data

Laatst bijgewerkt: 2021/10/27

Introductie

Dit is een privacyverklaring voor bedrijven binnen de Mercuri Urval Group (gezamenlijk "Mercuri Urval", "ons" of "wij"). Voor meer informatie over de Mercuri Urval Group, zie: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/.

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen in verband met onze verschillende zakelijke activiteiten, het doel van onze verwerking en uw rechten wanneer u ervoor kiest Mercuri Urval uw persoonlijke gegevens te laten verwerken.

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we die?

Wij verwerken persoonsgegevens in verband met verschillende zakelijke activiteiten:

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken in ons professionele netwerk van klanten en zakelijke contacten
Wanneer u zich in ons professionele netwerk van klanten en zakelijke contacten bevindt, verwerken wij uw contactgegevens en een overzicht van uw geschiedenis en die van uw bedrijf met Mercuri Urval voor het opbouwen en onderhouden van professionele relaties. Gegevens kunnen worden verstrekt door u/uw bedrijf of worden opgehaald uit openbaar toegankelijke bronnen.

Onze verwerking is gebaseerd op legitiem belang cf. GDPR art. 6.1(f), aangezien wij van mening zijn dat het in uw belang is om deel uit te maken van ons zakelijk netwerk, zodat wij samenwerkingsverbanden kunnen aangaan om individuen, teams en organisaties te helpen beter te presteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang u deel uitmaakt van ons zakelijke netwerk. Als uw bedrijf geen klant meer is bij Mercuri Urval, of als wij gedurende een periode van 24 maanden geen contact hebben gehad, worden uw persoonsgegevens automatisch gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer u zich bij ons Executive Candidate Network aansluit
Wanneer u ervoor kiest om u bij ons Executive Candidate Network aan te sluiten door uw cv in onze cv-database te registreren, doet u dit om te worden opgenomen in afzonderlijke zoekopdrachten die voor u relevant kunnen zijn. Dit stelt ons in staat om u informatie te verstrekken over relevante open Executive Search-opdrachten die Mercuri Urval namens onze klanten beheert en zorgt ervoor dat u in een dergelijke opdracht kunt worden opgenomen.

De wettelijke basis voor verwerking is toestemming cf. AVG-artikel 6.1 (a). Lees hier meer.

En lees ook de toestemmingsinformatie, inclusief de bewaartermijn van uw toestemming, hier.

Wanneer u zich registreert om onze Assignment Bulletin-services te ontvangen voor gepubliceerde opdrachten die overeenkomen met uw voorkeuren
Om ervoor te zorgen dat Mercuri Urval u de Assignment Bulletin-services biedt die u hebt gekozen om te ontvangen, moeten we uw e-mailadres, uw werkvoorkeuren en uw gewenste frequentie voor deze e-mailservice verwerken. De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van een overeenkomst cf. AVG art. 6.1 (b).

Natuurlijk kunt u zich afmelden wanneer u maar wilt door de instructies te volgen in de e-mails die we u sturen of door contact met ons op te nemen.

Lees hier meer.

Wanneer u zich registreert om maandelijks Mercuri Urval Executive Inspiration-artikelen te ontvangen
Executive Inspiration van Mercuri Urval biedt u links om toegang te krijgen tot zorgvuldig geselecteerde artikelen die interessant zijn voor ons netwerk. Om deze service te kunnen bieden, verwerken we de contactgegevens (naam, bedrijf en e-mailadres) die u opgeeft bij het registreren om Mercuri Urval Executive Inspiration te ontvangen. De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van een overeenkomst cf. AVG art. 6.1 (b). De dienst wordt geleverd door de zakenpartner van Mercuri Urval, S4K Research, die handelt op basis van een gegevensverwerkersovereenkomst.

Natuurlijk kunt u zich afmelden voor Executive Inspiration van Mercuri Urval wanneer u maar wilt door de instructies in de maandelijkse e-mail te volgen of door contact met ons op te nemen. Lees hier meer.

Wanneer u onze website gebruikt
Zoals veel websites gebruiken we "cookies" om informatie te verzamelen. Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die mogelijk een anonieme unieke identificatie bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Als u wilt weten hoe we cookies gebruiken, klik dan hier.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt via onze website en ons vraagt om contact met u op te nemen
Op onze website heeft u de mogelijkheid om uw contactgegevens op te geven, b.v. naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, enz., als u wilt dat wij contact met u opnemen om eventuele vereisten te bespreken of om uw vragen over een aspect van ons bedrijf te beantwoorden. De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van een overeenkomst cf. AVG art. 6.1 (b).

Bewaartermijn: zolang als nodig is gelet op het doel van de verwerking. Lees hier meer. 

Wanneer u solliciteert voor een functie via onze webpagina
Namens onze klanten publiceren wij geselecteerde opdrachten op onze website die voor u interessant kunnen zijn. Als u ervoor kiest om te solliciteren, zullen wij de informatie verwerken, inclusief sollicitatie en cv die u ons verstrekt. De wettelijke basis voor verwerking is toestemming cf. AVG-artikel 6.1 (a). Hier vindt u de gepubliceerde opdrachten.

En lees de toestemmingstekst, inclusief de bewaarperiode, hier

Wanneer we onderzoek doen in de Executive kandidatenmarkt en we carrière-gerelateerde gegevens verwerken die zijn opgehaald uit openbaar toegankelijke bronnen
Om leiders en toptalenten te identificeren die aan de eisen van onze klanten voldoen, doen we uitgebreid onderzoek in de Executive kandidatenmarkt. Als we uw contactgegevens en carrière-gerelateerde informatie verwerken in een zoekproces, doen we dit op basis van gerechtvaardigde belangen cf. AVG art.6.1 (f), omdat we denken dat het in uw belang is om gecontacteerd te worden als we een match vinden tussen een van de zakelijke behoeften van onze klanten en uw staat van dienst. Uw informatie wordt verwijderd wanneer het zoekproces is voltooid.

Wanneer u deelneemt aan een Mercuri Urval-assessmentproces of de online assessmenttools van Mercuri Urval voltooit
Onze assessmentmethode bestaat doorgaans uit:

  • Het online beantwoorden van de Mercuri Urval’s Personal Inventory-vragenlijst
  • Een online sessie waarin u cognitieve oefeningen uitvoert
  • Een verzameling van relevante biografische en trackrecordinformatie
  • Een diepgaand één-op-één interview met een consultant gevolgd door feedback

De wettelijke basis voor verwerking is toestemming cf. AVG-artikel 6.1 (a). Om deel te nemen aan onze beoordelingsprocessen, moeten we uw contactgegevens, door u verstrekte loopbaan gerelateerde informatie tijdens het proces verwerken, evenals uw inbreng in de bovengenoemde activiteiten.

Bewaartermijn: Als de persoonsgegevens worden verstrekt als onderdeel van een wervingsproces (Executive Search, Professional Recruitment of assessment van u als kandidaat voor een specifieke functie), bewaart Mercuri Urval de persoonsgegevens voor een periode van 6 maanden voor deelnemers niet via dit proces in een functie zijn aangesteld en gedurende 24 maanden voor deelnemers die via het proces in een functie zijn aangesteld. Als de persoonlijke gegevens worden verstrekt als onderdeel van een ontwikkelingsproject (d.w.z. coaching, managementontwikkeling of loopbaanbegeleiding), bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende 24 maanden.

Hoe we uw gegevens kunnen delen, inclusief internationale gegevensoverdrachten

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door Mercuri Urval. Het feit dat Mercuri Urval een wereldwijd bedrijf is, betekent dat uw gegevens door Mercuri Urval kunnen worden verwerkt in elk land waar we actief zijn, inclusief landen buiten de EU/EER, waar de lokale wetgeving u mogelijk minder rechten verleent dan in uw eigen land. Mercuri Urval behandelt uw gegevens echter overal op dezelfde veilige manier, overal in de wereld.

Mercuri Urval draagt uw persoonlijke gegevens alleen over aan een derde land als wij daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebben, als de Europese Commissie heeft besloten dat er in het betreffende land een passend beschermingsniveau bestaat, als er andere waarborgen zijn, zoals Standaardcontractbepalingen of Intra Group Gegevensoverdracht Overeenkomsten, of als dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bedrijven die Mercuri Urval IT-ondersteuning bieden, hebben mogelijk ook toegang tot uw persoonsgegevens als gegevensverwerkers die handelen volgens de instructies van Mercuri Urval op basis van een gegevensverwerkersovereenkomst.

We kunnen persoonlijke informatie aan derden bekendmaken wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn en om verdachte of feitelijke onwettige of anderszins verboden activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot fraude.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met andere derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Mercuri Urval slaat de verwerkte persoonsgegevens op met:
Visolit Sweden AB, Rättarvägen 3, SE-169 68 Solna, www.visolit.net

met wie Mercuri Urval een schriftelijke Verwerkersovereenkomst heeft gesloten die ervoor zorgt dat onze gegevensverwerker volgens onze instructies handelt.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Mercuri Urval implementeert continu de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen dat voldoet aan de eisen van de van tijd tot tijd geldende verordening inzake persoonsgegevens.

Jouw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van informatie over u. Als u uw rechten wilt uitoefenen, moet u contact met ons opnemen. Als we uw informatie verwerken op basis van toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

Recht om informatie te zien (recht op toegang)
U heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u verwerken

Recht op rectificatie (correctie)
U heeft het recht om onjuiste informatie over u te laten corrigeren

Recht op verwijdering
U hebt in de meeste situaties het recht om informatie over u te laten wissen vóór de tijd van onze gewone algemene verwijdering.

Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op bezwaren
U heeft in de meeste situaties het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachtrichtlijnen

Als u een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende autoriteit, kunt u contact opnemen met de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming, de leidende toezichthoudende autoriteit van Mercuri Urval:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Zweden, www.imy.se
Telefoon: +46 08-657 61 00
E-mailadres: imy@imy.se

- of u kunt ervoor kiezen contact op te nemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Contactgegevens van Mercuri Urval en de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw rechten zoals uiteengezet in de privacyverklaring wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Zweden
Telefoon: + 468 506 450 40
www.mercuriurval.com

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
Naam: Lene Juul Pedersen
E-mail: gdpr.int@mercuriurval.com
Telefoon: +45 507 070 48