Executive Search met Mercuri Urval

Waarom mislukken zoveel benoemingen na een traditionele Executive Search?

Het aanstellen van geschikt management is nooit makkelijk. Ervaring in een soortgelijke rol is nog geen betrouwbare voorspeller voor succes in de nieuwe functie. Uitsluitend kandidaten zoeken binnen het netwerk van de Executive Search Consultant of van de directeur van de organisatie, leidt waarschijnlijk niet tot het vinden van de meest geschikte kandidaten voor uw organisatie. Het leidt ook niet tot een divers samengesteld team. In een snel veranderende context waarbinnen de rol van de senior- en topmanager steeds complexer wordt, neemt de kans op selectiefouten alleen maar toe.

Onderzoek maakt duidelijk: van alle senior- en topmanagers, die op de conventionele manier zijn aangesteld, mislukt 40-60%.
Lees het artikel van Richard Moore, CEO Mercuri Urval

De conventionele aanpak in reguliere Executive Search mislukt wanneer de voorspelling van de "match” onbetrouwbaar is. De klik tussen de beslisser en de kandidaat is een erg slechte indicator voor lange-termijn succes in een nieuwe baan. Hetzelfde geldt voor connecties en functietitels. Veelgebruikte search-methoden beperken de keuzemogelijkheden en daarmee de kans op een divers team dat een breed scala aan kwaliteiten omvat. Ondanks de vele uitstekende HR-experts, Business Executives en Executive Search Consultants die betrokken zijn bij de selectie, leidt de gangbare manier van het benoemen van senior- en topmanagement vaak niet tot het gewenste resultaat.

Onze science-based aanpak biedt meer betrouwbaarheid. MU Executive Search is een moderne en solide manier om senior- en topmanagers te werven. Hiermee worden de belangrijkste risico’s van conventionele Executive Search methodes (resultaat- en diversiteitsproblemen) sterk verminderd.

De aanpak van Executive Search moet anders

Door de toenemende complexiteit waar organisaties mee te maken hebben, worden de risico’s verbonden aan de reguliere Executive Search aanpak groter. Een juiste selectie van senior- en topmanagement is nog nooit zo moeilijk en belangrijk geweest. De conventionele aanpak werkt niet langer. Organisaties hebben behoefte aan divers en duurzaam effectief leiderschap.

 • Het matige resultaat van conventionele Executive Search is het gevolg van het gebruik van generieke modellen en opvattingen over leiderschap en van subjectieve besluitvorming. Onderkennen dat elke organisatie en elk individu in een managementrol uniek is, is noodzakelijk. Selectie moet daarom plaatsvinden op basis van relevante feitelijke informatie.
 • Het “diversiteitsprobleem” dat we aantreffen in conventionele Executive Search verkleint de kandidatenpool en remt inclusie. Alleen ethische, op feiten gebaseerde wervingsprocessen zorgen ervoor dat geschikte kandidaten systematisch worden meegenomen en dat selectie consistent gebeurt op basis van relevant bewijs.

Organisaties vragen terecht om betere resultaten. Kandidaten verwachten een professioneel en transparant proces. Om succesvoller te zijn in het benoemen van senior- en topmanagement is een meer wetenschappelijke selectiemethode nodig, op maat gemaakt.

MU Executive Search is het alternatief voor conventionele Executive Search

Kies niet voor toeval, maar voor wetenschappelijke onderbouwing

MU Executive Search is een moderne manier om senior- en topmanagers te werven, die de resultaat- en diversiteitsproblemen van de mainstream Executive Search methodes sterk vermindert.

 • MU Executive Search begint met het zorgvuldig in kaart brengen van uw business situatie. Een gecertificeerd team analyseert welke resultaten u van de senior- of topmanager verwacht en in welke context hij/zij die moet behalen. Het goed begrijpen van de specifieke en unieke eisen die aan een functie worden gesteld, leidt steeds tot een nieuwe en systematische analyse van de kandidatenmarkt – binnen en buiten bestaande kandidatennetwerken. Zo wordt elke keer een inclusieve selectie van kandidaten gepresenteerd die aan de eisen voor geschiktheid en potentieel voldoen.
 • Nadat de analyse van de kandidatenmarkt klaar is, gebruikt hetzelfde gecertificeerde team van experts het MU Leadership Assessment om te voorspellen of het individu in staat is om te voldoen aan de korte en lange termijn vereisten voor succes in de specifieke rol. Het MU Leadership Assessment wordt precies afgestemd op de behoeften van een opdracht.

Met MU Executive Search is de beslissing om iemand aan te nemen gebaseerd op harde feiten en logische argumenten. Die komen voort uit een goed inzicht in de vaardigheden en het potentieel van de kandidaat en een gedetailleerd begrip van de unieke vereisten voor déze specifieke rol in déze specifieke omgeving. De beslissing is dus juist niet gebaseerd op generieke modellen en theorieën over leiderschap.

Door senior- en topmanagers aan te nemen op basis van wat ze daadwerkelijk kunnen, in plaats van op wat ze in het verleden deden, wie ze kennen, hoe geliefd of hoe getalenteerd ze zijn, levert MU Executive Search consequent leiders die direct presteren en duurzame resultaten behalen.

De beste garantie voor doeltreffend management en leiderschap is gebruikmaken van MU Executive Search – een voorspellende, eerlijke en rationele methode die consequent wordt toegepast, die gereguleerd is en lange termijn gevalideerd.

MU Executive Search omvat

 • Grondige analyse van de unieke zakelijke context en van de specifiek benodigde kennis en vaardigheden
 • Diepgaande kennis en analyse van de relevante kandidatenmarkt
 • Passende professionele en discrete benadering van kandidaten
 • Best-in-class Assessment (ISO 10667-2 Standaard) om kandidaten te selecteren en te beoordelen
 • Op maat gemaakt onboarding advies

Global Executive Search met Mercuri Urval

Vaak is de juiste persoon niet direct in uw eigen omgeving te vinden. Onze Executive Search experts kunnen hen overal vinden.  Als uw markt steeds internationaler wordt, hebben wij de expertise om wereldwijd te zoeken naar het talent met de juiste competenties. Veel Executive functies zijn van nature internationaal en vragen een internationale aanpak. Lokale aanwezigheid plus een breed internationaal kandidatennetwerk is een voorwaarde voor succes in grensoverschrijdende Executive Search.

Mercuri Urval is een toonaangevend global Executive Search bureau dat actief is in meer dan 60 verschillende landen. Als één wereldwijd actief bedrijf hebben we geen interne belemmeringen die ons beperken in wat we voor u kunnen doen. We ondersteunen onze klanten wereldwijd met Executive Search.

Kiezen voor MU Executive Search is kiezen voor lokale kennis met een internationaal bereik. Dat betekent dat u wereldwijd toegang heeft tot search-mogelijkheden. Uw lokale Executive Search consultant zorgt ervoor dat onze inzet voldoet aan uw verwachtingen, waar ook ter wereld.

Waarom kiezen voor Mercuri Urval bij uw volgende Executive Search?

MU Executive Search is een wetenschappelijk ontwikkelde vorm van dienstverlening, die de beste beschikbare kandidaten vindt en matcht met uw specifieke zakelijke behoeften. Zo kunt u de kandidaat kiezen met het meeste potentieel om uw resultaat te leveren.

Onze Executive Search experts hebben de kennis, expertise, analytische tools en methoden die nodig zijn om de strategische doelen en de bedrijfs- en organisatiecultuur van onze klanten te begrijpen. Dat inzicht stuurt ons bij de uitvoering van onze dienstverlening in alle markten en in alle regio’s van de wereld.

 • Meer dan 90% van de senior- en topmanagers die we aanbevelen voldoet of overtreft de verwachtingen*
 • Onze sectorteams werken in alle belangrijke markten wereldwijd
 • Ons trackrecord met jaarlijks >1000 succesvolle zoekopdrachten voor Executive en Senior Management spreekt voor zich
 • 89% van onze cliënten onderschrijft de stelling dat onze dienstverlening hun probleem effectief heeft opgelost**
 • De kwaliteit van onze Assessments is ongeëvenaard en geborgd conform ISO 10667-2***

* Periodieke validatiestudies

** Klantperceptie-onderzoeken uitgevoerd in >15 landen, 2020-2022

 *** Periodieke studies naar validiteit, jaarlijks gecontroleerd door DNV

Responsible consultants:

Matthew Owens

Partner & Director (Team Leader)

Bekijk profiel

Responsible consultants:

Daniel Müller

Partner & Director

Bekijk profiel

Responsible consultants:

Monika Weiß

Engagement Manager

Bekijk profiel

Responsible consultants:

Dominik Roth

Partner & Director (Team Leader)

Bekijk profiel

Responsible consultants:

Vincenzo Di Pietro

Partner & Team Director

Bekijk profiel