Energie

De energiesector is een van de grootste industrieën wereldwijd en speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie en ons persoonlijk dagelijks leven.

De sector is veelzijdig en omvat organisaties van klein tot groot. De waardeketen omvat zowel bedrijven op het gebied van grondstoffenwinning als organisaties die zich bezig houden met smart metering. Energieaanbieders hebben te maken met lokale en internationale wet- en regelgeving en standaards.

We zien dat onze energieklanten, of het nu start-ups zijn of multinationals – zowel uitdagingen als nieuwe mogelijkheden krijgen in het veranderende landschap.

Enorme groei in het vooruitzicht

De sector staat op de drempel van de meest explosieve groei in de geschiedenis: met het toenemen van de levensstandaard en industrialisatie in opkomende landen neemt de energiebehoefte snel toe.

Gevolgen van klimaatverandering

In de tussentijd wordt in de westerse wereld verwacht dat de sector zich aanpast aan de gevolgen van klimaatverandering en aan de laatste veiligheidsnormen. De markt voor schonere energie wordt steeds groter, wat tegelijkertijd extra concurrentie en nieuwe wetgeving tot gevolg heeft.

Toenemende complexiteit

Organisaties in de energiesector krijgen te maken met steeds complexere omstandigheden en worden gevraagd zich hieraan snel aan te passen. Technische ontwikkelingen en politieke beslissingen zijn onzekere factoren. De eisen op het gebied van energieverlies en een lagere energieconsumptie dwingen organisaties tot het aangaan van nieuwe allianties met bijvoorbeeld IT-, telecom- en internetbedrijven.

Mercuri Urval werkt nauw samen met organisaties in de energiesector, in het bijzonder met:

  • Olie- en gasproductie
  • Energiecentrales
  • Energieleveranciers
  • Groene energie