Mercuri Urval Research Institute

De basis van MU Leadership Selection Science®

Het Mercuri Urval Research Institute is opgericht om de manier van werken van Mercuri Urval in op wetenschap gebaseerde Executive Search en Leadership Adviezen te waarborgen en verder te ontwikkelen.

MU Leader Selection Science®

Met het steeds verder ontwikkelen van MU Leadership Selection Science®, zorgt het Mercuri Urval  Research Institute ervoor dat onze experts kunnen beschikken over processen en tools met hoge ethische en kwaliteitsstandaards.

  • MU Leader Selection Science® loopt voorop in het gebruik van actuele kennis en op bewijs gebaseerde methoden.
  • MU Leader Selection Science® borgt een hoogwaardige, ethische en wetenschappelijk onderbouwde manier om senior- en topmanagers te selecteren en om te adviseren over leiderschap. Organisaties krijgen betrouwbaarder advies. Het succes is duurzamer. Organisaties presteren beter.
  • MU Leader Selection Science® garandeert dat onze methoden voldoen aan de hoogste standaards binnen de branche voor transparante en betrouwbare beslissingen over management en leiderschap. (ISO 10667-2, onafhankelijk gecertificeerd).
  • De op MU Leader Selection Science® gebaseerde methoden verzekeren dat iedereen die bij ons een assessment doorloopt, evenwichtige en deskundige feedback ontvangt om de eigen ontwikkeling en het eigen loopbaansucces te bevorderen – of men nu wordt aangesteld of niet.
  • MU Leader Selection Science® stuurt onze voortdurende inspanning om de mate van betrouwbaarheid van ons advies aan klanten en kandidaten steeds te verhogen.
  • Op MU Leader Selection Science® gebaseerde methoden en tools worden uitsluitend gebruikt door Mercuri Urval gecertificeerde experts.
Meer dan 90% van de senior- en topmanagers die we aanbevelen voldoet of overtreft de verwachtingen. Lees hier het laatste validatierapport.

Onze partners voor kwaliteitsstandaards

Door samen te werken met DNV, ISO, Mercer en andere toonaangevende partners, blijft ons Mercuri Urval Research Institute onderzoek doen en onze diensten ontwikkelen die onze MU-experts kunnen inzetten in hun werk met klanten:

  • R&D en ontwikkeling van tools, methoden en dienstverlening
  • Validatiestudies
  • Certificeringsprogramma’s voor MU-experts
  • Partnership met specialistische organisaties op het gebied van kwaliteitsborging, voor systematische toetsing van onze selectie- en ontwikkel-assessments.