Executive Search en Werving en Selectie in de Publieke Sector

Onze maatschappij ontwikkelt zich voortdurend en op vele gebieden: technologische en digitale innovatie, demografische structuren die veranderen, hervormingen in de maatschappij, verstedelijking, groeiende verwachtingen die leven onder de gebruikers en de burgers. Net zoals de rest van de maatschappij wordt ook de overheidssector geconfonteerd met een allesomvattende veranderings- en ontwikkelingsagenda.

Werknemers met de juiste kwaliteiten zijn nodig om de uitdagende maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het is steeds moeilijker om de beste publieke leiders en werknemers te vinden die een verschil kunnen en willen maken.

Onze teams kunnen bogen op decennia ervaring in het oplossen van problemen binnen de publieke en semi-publieke sector. Daarbij werken ze samen met de klanten aan efficiënte, effectieve en transparante search- en selectieprocessen. We hebben goede kennis van de specifieke managementeisen en culturen die kenmerkend zijn voor publieke organisaties.

Transparante processen

Onze consultants hebben een brede kijk op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en beschikken over de nodige expertise en kennis om te weten waar en hoe ze de meest geschikte kandidaten kunnen vinden.

We begeleiden sollicitatiegesprekken tussen kandidaten en uw organisatie, die vaak vertegenwoordigd wordt door een of meer selectiecommissies. We versterken de kwaliteit van het selectieproces door het uitvoeren van tests, het voeren van diepgaande interviews en het spreken met de referenten van de kandidaten.

Geschikte kandidaten worden geselecteerd op basis van een gekwalificeerd en gedocumenteerd besluitvormingsproces. Wij doen dit samen met de selectiecommissie. Bij ons advies gebruiken we een assessment van de kandidaat en geven een duidelijk beeld van de sterke punten en het ontwikkelingspotentieel van de persoon in het licht van het managementniveau en de specifieke positie. Daarnaast schetsen we ook een algemeen beeld van de kandidaat. Zo kunnen zowel de individuele kandidaat als de selectiecommissie de juiste beslissing nemen.

Waarom Mercuri Urval kiezen?

  • Betrouwbare experts: Onze consultants hebben veel ervaring in het vinden en selecteren van succesvolle leidinggevenden, specialisten en andere werknemers voor de overheid. We doen elk jaar ongeveer 300 search- en/of selectieprojecten binnen de overheidssector.
  • Sterk track record: Veel van onze consultants in deze sector beschikken over leiderschapservaring die ze opgedaan hebben in door de politiek geleide organisaties. Met meer dan 50 jaar ervaring in Executive Search en selectie hebben we gedegen kennis over wat nodig is om te slagen als leidinggevende en als werknemer binnen de overheid en semi-overheid.
  • Unieke methoden: Onze methode is ISO 10667-2 gecertificeerd.