Executive Search en professionele rekrutering in de overheidssector

Onze maatschappij is voortdurend in ontwikkeling en evolueert constant, en dit in tal van verschillende domeinen: de technologische en digitale ontwikkeling, demografische structuren die veranderen, hervormingen van de maatschappij, verstedelijking en steeds grotere verwachtingen die leven onder de gebruikers en de burgers. Net zoals de rest van de maatschappij wordt ook de overheidssector getroffen door een allesomvattende veranderings- en ontwikkelingsagenda.

Werknemers met de juiste vaardigheden zijn verplicht om dergelijke uitdagende maatschappelijke taken op te lossen. Het is steeds moeilijker om de beste publieke leiders en werknemers te rekruteren die een verschil kunnen en willen maken.

Onze toegewijde teams kunnen bogen op decennia van ervaring inzake probleemoplossing binnen zowel de overheidssector als politiek geleide organisaties, waarbij ze hand in hand werken met onze klanten rond efficiënte en transparante rekruteringsprocessen. We hebben uitgebreide expertise en kennis wat betreft speciale managementvoorwaarden en culturen die kenmerkend zijn voor zowel overheids- als andere types van politiek geleide organisaties.

Transparante processen

Onze consultants hebben een unieke kijk op de ontwikkelingen en de wijzigingen in de pool van kandidaten en beschikken over de nodige expertise en kennis om te weten waar en hoe ze de beste en meest geschikte kandidaten kunnen vinden en aantrekken.

We faciliteren jobinterviews tussen kandidaten en uw organisatie die vaak vertegenwoordigd wordt door grote en ruim samengestelde selectiecomités. We dragen bij tot het selectieproces door het uitvoeren van tests, het voeren van diepgaande interviews en het spreken met de referenties van de kandidaten.

Geschikte kandidaten worden geselecteerd op basis van een gekwalificeerd en gedocumenteerd besluitvormingsproces waarbij we aanwezig zijn en uitvoeren met het selectiecomité. Bij de reporting gebruiken we de beoordeling van de kandidaat waarbij een duidelijk beeld wordt gegeven van de sterke punten en het ontwikkelingspotentieel van elke kandidaat in het licht van het managementniveau gelet op de specifieke positie. Daarnaast schetsen we ook een globaal beeld van de kandidaat. Zo kunnen zowel de individuele kandidaat als het selectiecomité de juiste beslissing nemen.

Waarom Mercuri Urval kiezen?

  • Betrouwbare experts: Onze consultants hebben veel ervaring inzake het vinden en kiezen van succesvolle leidinggevenden, specialisten en werknemers voor de overheidssector. We nemen elk jaar deel aan ongeveer 300 rekruteringen en selectietaken binnen de overheidssector.
  • Sterk track record: De meerderheid van onze consultants beschikken over leiderschapservaring die ze opgedaan hebben in door de politiek geleide organisaties. Met meer dan 50 jaar ervaring op het vlak van Executive Search en rekruteringstaken kunnen we een grondige kennis voorleggen rond wat nodig is om te slagen als leidinggevende en als werknemer binnen de overheidssector en andere types van door de politiek geleide organisaties.
  • Ongeëvenaarde methodes: Onze methodologie is Quality Assured, inclusief aan ISO 10667-2 normen.