Onze Leiderschap & Executive Assessment Oplossingen

Een volledige analyse van uw sterktes in leiderschap en potentieel

Assessments op maat

Verzeker u van een juiste keuze wanneer u mensen werft, promoveert of laat deelnemen aan trainingen of ontwikkelingsprogramma's. Kijk verder dan formele kwalificaties en ervaring.  Mercuri Urval helpt u met het beoordelen van motivaties, ambities en persoonlijkheidskenmerken.

Assessment- en Development Centers

Mercuri Urval's Assessment- en Development Centers worden voor u op maat gemaakt. Ontwikkeling start met inzicht. Onze Assessment Centers, die gewoonlijk één, twee of drie dagen duren, bieden dat inzicht.

Gestoeld op uw competentiemodel, of een van de onze, biedt het Assessment- en Development Center van Mercuri Urval u en uw medewerkers specifieke, gedetailleerde en praktische informatie.

  • Wat zijn de kwaliteiten van uw medewerkers?
  • Hoe kunnen zij zich ontwikkelen en in welk tempo?
  • Welk loopbaanpad is het beste voor henzelf en voor de organisatie?

Business 360 feedback

Het Business 360 feedback proces van Mercuri Urval laat zien hoe u en uw medewerkers gepercipieerd worden in de interactie met klanten en collega's. Het geeft ontwikkelingspunten aan. Het meet vooruitgang. En het stimuleert het gedrag dat in uw business nodig is om succesvol te zijn.                               

We kijken naar uw business vanuit uw strategie. En we kijken naar uw medewerkers vanuit meerdere perspectieven. We onderscheiden managers, collega's, ondergeschikten, leveranciers en andere externe stakeholders die wellicht waardevolle inzichten kunnen verschaffen. Onze online 3D™ tool levert een gedetailleerd overzicht van hoe de deelnemer of de deelnemende groep wordt gepercipieerd - daarbij gebruik makend van een van onze competentiemodellen, of op basis van een vragenlijst die wij opstellen op basis van uw eigen competentiemodel.