Toestemming voor gegevensverwerking

Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in verband met Executive Search en Professional Recruitment processen

U geeft hierbij toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Mercuri Urval Group (‘Mercuri Urval’) in verband met uw deelname aan een Executive Search of Professional Recruitment proces. Voor details over Mercuri Urval gaat u naar: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Mercuri Urval is een vooraanstaand adviesbureau voor Executive Search en Professional Recruitment. Elk jaar helpen we meer dan 3000 cliënten in 60 landen de juiste leiders en toptalenten te vinden. Het is nodig om loopbaan gerelateerde gegevens over u te verwerken om u te kunnen voordragen als kandidaat in een Executive Search of Professional Recruitment opdracht. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden moeten verwerken:

Doel van de verwerking
• Het specifieke Executive Search of Professional Recruitment proces waaraan u wilt deelnemen en dat door Mercuri Urval wordt uitgevoerd uit naam van de cliënt.

De persoonsgegevens waar het om gaat
• Contactgegevens, naam, telefoonnummer, email etc., loopbaan gerelateerde gegevens als arbeidsverleden, opleiding en CV; daarnaast gegevens over uw carrière die u aan onze consultants hebt verstrekt tijdens het proces en de interviews.

Gevoelige informatie – wat u niet moet uploaden
Wij mogen geen vertrouwelijke informatie verwerken. Wij verzoeken u dan ook geen vertrouwelijke persoonlijke informatie in te voeren, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, genetische data, biometrische data, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid of gezondheidsgegevens. Als wij vaststellen dat dergelijke informatie bij ons is opgeslagen, zullen wij deze verwijderen..
 
Vermeldt u alstublieft ook geen namen van personen als referentie in de documenten die u uploadt.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en waar verwerken wij uw gegevens?
De persoonsgegevens die u besluit te verstrekken zullen door Mercuri Urval verwerkt worden. Mercuri Urval is een wereldwijd bedrijf en dit betekent dat uw gegevens in elk land waar Mercuri Urval opereert, door Mercuri Urval verwerkt kunnen worden, inclusief landen buiten de EU/EER. U geeft daarom ook expliciet toestemming tot deze verwerking. Conform de regels van GDPR/AVG informeren wij u over het risico dat andere wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing zijn in landen buiten de EU/EER. Echter, Mercuri Urval behandelt uw gegevens overal waar wij werken op dezelfde veilige manier, in alle landen ter wereld.

Ook de bedrijven die de IT-ondersteuning van Mercuri Urval verzorgen hebben toegang als gegevensverwerker op basis van de instructies van Mercuri Urval in de Overeenkomst Gegevensverwerker.

Aanvullende ontvangers van de persoonsgegevens
U geeft ook toestemming om uw persoonsgegevens en de mening van Mercuri Urval over u te verwerken en door te sturen naar de cliënt van Mercuri Urval in het kader van het project. Indien de cliënt bij deze specifieke opdracht is gevestigd buiten de EU/EER geeft u ook expliciet toestemming tot deze overdracht van uw gegevens. Wanneer uw persoonsgegevens zijn overgedragen aan de cliënt, dan is de cliënt verantwoordelijk voor uw gegevens als onafhankelijke gegevensverantwoordelijke. De persoonsgegevens worden dan opgeslagen volgens het beleid voor persoonsgegevens van het betreffende bedrijf.

Duur van de verwerking
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan zolang als dit voor de doeleinden van de verwerking nodig is. U kunt er op elk moment voor kiezen om uw toestemming in te trekken door contact op te nemen met Mercuri Urval en wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen.
 
De persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van dit Executive Search of Professional Recruitment proces zullen door Mercuri Urval worden bewaard voor een periode van:
• 6 maanden na de afronding van de opdracht indien u niet in dienst getreden bent via ons proces
• 24 maanden indien u wel in dienst getreden bent via ons proces – zodat Mercuri Urval haar follow-up procedure kan uitvoeren

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Mercuri Urval slaat de verwerkte persoonsgegevens op bij:

Telecomputing Sweden AB
Box 85, 164 94 Kista, Sweden
www.telecomputing.se

Mercuri Urval heeft met hen een schriftelijke Overeenkomst Gegevensverwerker afgesloten om ervoor te zorgen dat onze gegevensverwerker zich aan de instructies van Mercuri Urval houdt.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
Mercuri Urval is verantwoordelijk voor het continu ten uitvoer leggen van noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau zeker te stellen dat voldoet aan de vereisten van de op dat moment geldende voorschriften voor persoonsgegevens.

Uw rechten wanneer u ervoor kiest om Mercuri Urval uw persoonsgegevens te laten verwerken
Voor Mercuri Urval is het van groot belang dat we op vertrouwen gebaseerde relaties opbouwen met de personen voor wie wij de persoonsgegevens verwerken – dat we uw integriteit beschermen en u de controle geven over uw persoonsgegevens.

U kunt op elk moment contact opnemen met Mercuri Urval en verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen, als u wilt dat uw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden.

U kunt op elk moment contact opnemen met Mercuri Urval om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken of om deze op te vragen – en mochten de persoonsgegevens die we over u verwerken onnauwkeurig of onvolledig zijn, vraag ons dan die te corrigeren.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact met ons op met behulp van onderstaande contactgegevens.

Richtlijnen voor klachten
Als u een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende autoriteit, neem dan contact op met de Swedish Data Protection Authority, de belangrijkste toezichthoudende autoriteit voor Mercuri Urval: 

DATAINSPEKTIONEN, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden
Telefoon: +46 08-657 61 00
Emailadres: datainspektionen@datainspektionen.se

– of u kunt ervoor kiezen uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming te benaderen.

Contactgegevens
Bij vragen of indien u gebruik wilt maken van uw rechten als hiervoor vermeld, neem dan contact op met ons: gdpr.int@mercuriurval.com

Data Controller:
Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sweden
www.mercuriurval.com

Als u geen toestemming wenst te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bovenstaande, dan kunt u uw persoonsgegevens niet registreren.