Framtida Ledare

By Sofia Hjort Lönegård

Om dina framtida ledare inte är agila, kommer de inte klara sig länge

Att vara ett hållbart företag med engagemang i omvärlden blir allt viktigare – samtidigt som kraven på att vara snabbfotad och anpassningsbar ökar. Det kommer att vara svårare än någonsin att vara chef på en senior position. Du ska fatta snabba beslut i en osäker omvärld, visa engagemang och empati, leda medarbetare på distans och samtidigt skapa lugn och ekonomiskt förtroende i alla led – trots att marknaden kanske svajar. 

Vi har under det här året märkt en ökad efterfrågan för rådgivning på framför allt seniora positioner" säger Marcus Tingland som är Direktör på Mercuri Urval Sverige. 

Målet för Mercuri Urval är att hjälpa organisationer att attrahera ledare som levererar bästa möjliga resultat utifrån credot att framgångsrika företag utgörs av rätt kompetenser och ledarskap. 

Vi gör en objektiv analys av vilken typ av ledare ditt företag behöver för att nå toppresultat. Ledare som kan motivera och utveckla människor överträffar alltid de som inte gör det."

Ända sedan Mercuri Urval grundades 1967, har vår passion varit att hjälpa ledare att bli mer framgångsrika och leverera bästa möjliga resultat för sin organisation. Under åren har vi vuxit organiskt med våra kunder till att bli en internationell aktör med expertteam i hela världen, men fortfarande med starka rötter i Sverige. 

Vi har fortsatt ambitiösa planer att växa vår verksamhet i Sverige genom ett fortsatt fokus på Leadership Acquisition, och Advisory. Vi har under det senaste året lockat till oss en hel del nya kollegor som stärker vår positionering inom både internationellt samarbete och specifika branscher."

Behöver ditt företag rådgivning, hjälp med analys eller en strategi gällande ledarskap? Mercuri Urval analyserar vilken ledarskapsprofil som kan få företaget att växa eller vända. Vårt team kommer sedan att arbeta nära er för att identifiera den ledare som kommer att leverera resultat.