Uncover your path towards the extraordinary

Make a run for your next career opportunity

The Mercuri Urval experience

Respekt är ett nyckelord för oss på Mercuri Urval i relationen till våra kandidater. Rekrytering- och urvalsprocessen handlar om att förstå vad uppdragsgivaren vill att den som anställs ska åstadkomma, vilken kompetens, förmåga och ambition det förutsätter - och att kunna se vilken kandidat som motsvarar det.

Läs mer

Executive Inspiration

Att ta del av intressanta idéer och kunskap om hur man bäst tacklar dagens affärsutmaningar är alltid en kritisk framgångsfaktor - oavsett vilken organisation du är verksam i.

Anmäl dig idag!