Als kandidaat

Voor Mercuri Urval is respect de kern in de relatie met haar kandidaten.

In een werving en selectieproces gaat het om het samenbrengen van twee partijen – een organisatie die op zoek is naar specifieke competenties en een individu dat deze specifieke competenties heeft.

Wederzijds respect is het uitgangspunt voor een zo effectief mogelijk werving en selectieproces waarin beide partijen maximaal resultaat behalen. En op lange termijn zorgt Mercuri Urval ervoor dat elke kandidaat goed op zijn plek en goed tot ontwikkeling komt in zijn nieuwe werkomgeving. Want zelfs de beste kandidaat kan geholpen worden om zijn prestaties te verbeteren.

Tijdens de verschillende interviews wordt zowel de persoonlijke informatie van de kandidaten als gevoelige informatie van onze klanten beschermd en gerespecteerd.

De oriënterende gesprekken met kandidaten worden vaak in aanwezigheid van de klant uitgevoerd. Deze gesprekken richten zich op werkervaring, ambities en voorkeuren.

Ons streven is dat elke kandidaat – of deze nu geselecteerd wordt of niet – een waardevol inzicht krijgt in zijn sterktes, zwaktes en toekomstige carrièremogelijkheden.