Onze Leiderschap & Executive Assessments

Een volledige analyse van uw sterktes in leiderschap en uw potentieel

Assessments op maat

Mercuri Urval assessments worden uitgevoerd binnen de context van uw business en in lijn met de specifieke rol en het niveau. Wij gebruiken daarbij onze ervaring in psychometrische analyse, cognitieve tests, diepte interviews en loopbaanevaluatie.

Mercuri Urval is pionier in gedragsvoorspelling assessments”

Verzeker u van een juiste keuze wanneer u mensen werft, promoveert of laat deelnemen aan trainingen of ontwikkelingsprogramma's. Kijk verder dan formele kwalificaties en ervaring. Mercuri Urval helpt u met het beoordelen van medewerkers op basis van motivaties, ambities en persoonlijkheidskenmerken.

Assessmentcenters en Developmentcenters

Mercuri Urvals Assessmentcenters en Developmentcenters worden voor u op maat gemaakt. Ontwikkeling start met inzicht. Onze assessmentcenters, die gewoonlijk één, twee of drie dagen duren, bieden dat inzicht.

Afgezet tegen uw competentiemodel, of een van de onze, biedt het assessment- en development center van Mercuri Urval u en uw medewerkers specifieke, gedetailleerde en praktische informatie.

  • Wat zijn de kwaliteiten van uw medewerkers?
  • Hoe kunnen zij zich ontwikkelen en in welk tempo?
  • Welk loopbaanpad is het beste voor henzelf en voor de organisatie?

Business 360 feedback

Het Business 360 feedback proces van Mercuri Urval laat zien hoe u en uw medewerkers gepercipieerd worden in de interactie met klanten en collega's. Het geeft ontwikkelingspunten aan. Het meet vooruitgang. En het stimuleert het gedrag dat in uw business nodig is om succesvol te zijn.

We kijken naar uw business vanuit uw strategie. En we kijken naar uw medewerkers vanuit meerdere perspectieven. We onderscheiden managers, collega's, ondergeschikten, leveranciers en andere externe stakeholders die wellicht waardevolle inzichten kunnen verschaffen. Onze online 3D™ tool levert een gedetailleerd overzicht van hoe de deelnemer of de deelnemende groep wordt gepercipieerd - daarbij gebruik makend van een van onze competentiemodellen, of op basis van een vragenlijst die wij opstellen op basis van uw eigen competentiemodel.