Als kandidaat

Voor Mercuri Urval is respect de essentie in de relatie met haar kandidaten.

In een werving- en selectieproces gaat het om het samenbrengen van twee partijen – een organisatie die op zoek is naar specifieke competenties en persoonlijkheid en een individu dat deze specifieke competenties heeft.

Wederzijds respect is het uitgangspunt voor een zo effectief mogelijk werving- en selectieproces waarin beide partijen maximaal resultaat behalen. Op lange termijn zorgt Mercuri Urval ervoor dat elke kandidaat zich professioneel goed voelt en tot ontwikkeling komt in zijn nieuwe werkomgeving. Want zelfs de beste kandidaat kan geholpen worden om zich te ontwikkelen.

Tijdens de verschillende interviews wordt zowel de persoonlijke informatie van de kandidaten als gevoelige informatie van onze klanten beschermd en gerespecteerd.

De oriënterende gesprekken met kandidaten worden vaak in aanwezigheid van de klant uitgevoerd. Deze gesprekken richten zich op werkervaring, ambities en voorkeuren.

Ons streven is dat elke kandidaat – of deze nu geselecteerd wordt of niet – een waardevol inzicht krijgt in zijn sterktes, ontwikkelingspunten en toekomstige carrièremogelijkheden. Een samenwerking of contact met Mercuri Urval moet steeds iets bijdragen.